Constantijn de Grote

De eerste christelijke Romeinse keizer

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op internet is uiteraard veel over Constantijn veel te vinden. De Engelse en Nederlandstalige Wikipedia zijn daarvoor een goed startpunt.

  • Robin Lane Fox heeft een lijvige geschiedenis geschreven over de groei van het christendom in het Romeinse Rijk onder de titel De droom van Constantijn, heidenen en christenen in het Romeinse Rijk 150 n. C.- 350 n. C. (Amsterdam, 1989).

  • Met het oog op het herdenkingsjaar 2012 (1700 jaar geleden vrijheid van godsdienst en sindsdien sterke groei van het christendom) zijn verschillende publicaties verschenen, die samen een geactualiseerd beeld geven van de historische betekenis van Constantijn de Grote:

  • Wim Jurg: De vierde eeuw, of hoe het christendom staatsgodsdienst werd (Budel, 2011);

  • Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.): Constantijn de Grote, traditie en verandering (Nijmegen, 2012);

  • Pieter W. van der Horst & J.W. Drijvers: Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea (Hilversum, 2012).

Opdrachten

  • Maak een reisverslag van het leven van Constantijn de Grote. Geef met gebruikmaking van historische kaarten een overzicht van de verschillende perioden in zijn leven. Presenteer je verslag in een schriftelijke vorm of met gebruik van PowerPoint.

  • We vinden afbeeldingen van Constantijn de Grote op bv. munten, standbeelden, fresco’s en schilderijen. Maak daarvan een selectie en geef daarbij een zodanige toelichting dat de kijker of lezer een goede indruk krijgt van het leven en de betekenis van Constantijn.

  • Schrijf een essay over Constantijn de Grote en zijn betekenis in de geschiedenis van het christendom in Europa. Laat in je verhandeling goed uitkomen dat over Constantijn niet altijd hetzelfde gedacht is en dat hij ook nu nog niet onomstreden is.

Dit schilderij (fragment) van de Russische schilder Vasily Sazonov (1799-1870) toont Constantijn met zijn moeder Helena, die al eerder tot het christendom was overgegaan.

Wikimedia Commons

Een Romeinse munt met daarop een afbeelding van Constantijn de Grote.

Tips voor verdieping en verwerking