Jeanne d'Arc

De tiener die Frankrijk redde van de ondergang

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Via internetsites is heel veel over Jeanne d’Arc en de juridische processen te weten te komen. Vooral de Engelstalige Wikipedia en de Catholic Encyclopedia zijn zeer informatief. Het Medieval Sourcebook geeft de integrale verslagen van de rechtszaken tegen Jeanne (The trial of Joan of Arc) en ook een kort overzicht van de voornaamste vragen en antwoorden.

  • Een zeer informatief boekje is geschreven door Max. Lampaert: Jeanne Darc, in het zoeklicht van de kritiek (Amsterdam/Antwerpen, 1977). Hij gaat ook uitvoerig in op de theorie die haar afstamming in twijfel trekt.

Opdrachten

  • Geef een presentatie over het leven en de betekenis van Jeanne d’Arc. Gebruik hierbij verschillende afbeeldingen van haar die je op internet kunt vinden. Maak ook via kaartjes duidelijk hoe in die tijd de strijd tussen Engeland en Frankrijk verliep.

  • De vier belangrijkste plaatsen uit het leven van Jeanne d’Arc zijn Domrémy-la-Poucelle, Orléans, Reims en Rouen. Onderzoek in elk van deze plaatsen wat daar nu nog allemaal herinnert aan haar verblijf. Maak van het geheel een werkstuk waarin tekst en illustraties van evenveel belang zijn.

  • Schrijf een opstel over Jeanne d’Arc waarin je probeert aan te geven, waarom en hoe zij ‘vooral in monarchistische, militaire en (conservatief) katholieke kringen’ vereerd wordt.

  • Over het leven van Jeanne d’Arc zijn vele films gemaakt. Sinds 1895 zijn dat er meer dan twintig. Elke regisseur creëert zijn eigen Jeanne d’Arc. Ga op onderzoek in de filmgeschiedenis en presenteer je bevindingen van enkele verschillende visies op Jeanne. Gebruik hierbij beelden uit de door jou behandelde films.

Handtekening toegeschreven aan Jeanne d'Arc

Ruiterstandbeeld van Jeanne d'Arc door Hippolyte Jules Lefèbvre (1863-1935) voor de Sacré Coeur in Parijs.

Wikimedia Commons

Fragment van een beeld van 'La Pucelle' in de kathedraal van Reims (1901).

Wikimedia Commons

Jeanne d'Arc. De maagd van Orleans verandert de geschiedenis. Een fragment uit een docudrama door National Geographic.

Tips voor verdieping en verwerking