Anna Bijns

Hartstochtelijk katholiek en onvermoeibaar onderwijzeres

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De meest recente biografie van Anna Bijns is die van Herman Pleij, Anna Bijns, van Antwerpen. Amsterdam, 2011.

  • Anna Bijns komt ook voor (als nr. 80) in 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Ed. Els Kloek. Nijmegen, 2013.

  • Haar werk en leven worden eveneens beschreven in Herman Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Amsterdam, 2007. Dit is deel 2 van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.

Opdrachten

  • Gerrit Komrij heeft in de bundel De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden een aantal refreinen van Anna Bijns opgenomen (blz. 821-908). Ze zijn goed leesbaar; er staat een vertaling in modern Nederlands onder. Zoek de bundel van Komrij op en lees een aantal van deze refreinen. Ga na welke elementen uit Biografie en Achtergronden je hierin herkent.

Manuscript van een gedicht door Anna Bijns, dat wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Gent.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking