Jan Hus

Een wegbereider van de Hervorming

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op Wikipedia is zowel over Hus als over de Hussieten informatie te vinden.

  • In Praag, reisgids voor de bewuste bezoeker (Zoetermeer, 2008) heeft Peter Morée een uitvoerige studie geschreven over het religieuze verleden van de stad en al datgene wat daar nu nog aan herinnert. Johannes Hus en de Hussieten komen daarin ruimschoots aan de orde.


Deze voorstelling met zwaan bevindt zich boven de Lutherse Kerk in Zutphen. Het verwijst naar de beroemde uitspraak van Hus (zie Biografie).

Opdrachten

  • In de vijftiende eeuw hebben de meest fanatieke Hussieten de stad Tabor gesticht. De naam is ontleend aan een berg in de Bijbel, de berg Tabor. - Zoek informatie over zowel de berg Tabor in de Bijbel als over de stad Tabor en verklaar de naamgeving van de stad. - Ga ook na welke rol de stad Tabor heeft gespeeld in de geschiedenis van Tsjechië. Houd een presentatie over je bevindingen.

  • Zoals Jan Hus onlosmakelijk verbonden is met Praag, zo is Jan Zizka de spil in de geschiedenis van Tabor. Maak een werkstuk waarin je die verbondenheid nader uitwerkt. Ga bij je beschrijving uit van (foto’s van) gebouwen, standbeelden, muurschilderingen etc. in beide plaatsen en leg uit hoe leven en betekenis van Hus en Zizka daarin duidelijk worden.

  • Veel middelbare scholen organiseren buitenlandse reizen. Soms gaan die reizen ook naar Praag. Maak voor zo’n reis naar Praag een programma van een dagdeel waarin de ontwikkeling van het (Hussitische) protestantisme in Tsjechië centraal staat. Denk daarbij aan een interessant museum, bezienswaardige plaatsen e.d. Overleg met de docenten die de reis organiseren over de mogelijkheid jouw ideeën in het excursieprogramma te verwerken.

  • Het gedachtegoed van de in Zeist gevestigde Evangelische Broedergemeente, waarvan de leden meestal Hernhutters worden genoemd, gaat terug op de opvattingen van Jan Hus. Schrijf een opstel/artikel over deze geloofsgemeenschap waarin je laat zien hoe deze groep is ontstaan, wat de activiteiten zijn geweest in de loop der tijden en wat de tegenwoordige omvang en betekenis ervan is. Zoek ook in Reformatie en Onderwijs Nu.

Jan Hus op de brandstapel. Deze ets is vervaardigd door Bernhard Rode (1725-1797).

Een collage van belangrijke Tsjechen uit het verleden:

Jan Amos Comenius - Jan Hus - František Palacký - Jan Evangelista Purkyně

keizer Karel IV - Alphonse Mucha - Vratislav II - Bedřich Smetana

Wikimedia Commons

Jan Hus op een schildering door Alphonse Mucha in het stadhuis van Praag.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking