Bernardus Alfrink

De behoedzame kardinaal-aartsbisschop van een polariserende kerkprovincie

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Op internet zijn het gemakkelijkst toegankelijk de artikelen op Wikipedia (Bernardus Alfrink) en via het Biografisch Woordenboek van Nederland (Alfrink, Bernardus Johannes 1900-1987)

• In Trajecta, tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden, zijn twee interessante artikelen over Alfrink verschenen: J.Y.H.A. Jacobs: Bernardus Johannes kardinaal Alfrink (1900-1987): gezaghebbend vanaf leerstoel en bisschopszetel (1994, aflevering 2) en M.G. Spiertz: De aartsbisschop-coadjutor B.J. Alfrink voor een dilemma, het moeizame ontstaan van het Mandement van 1954 (1996, aflevering 3)

• Ton H.M. van Schaik heeft een grondige studie geschreven: Alfrink, een biografie (Utrecht, Amsterdam, 1997)

• Voor de ontwikkelingen in katholiek Nederland na 1945 zijn zeer informatief: Walter Goddijn, Jan Jacobs en Gérard van Tillo: Tot vrijheid geroepen, katholieken in Nederland: 1946-2000 (Baarn, 1999) en Maarten van den Bos: Verlangen naar vernieuwing, Nederlands katholicisme 1953-2003 (Amsterdam 2012)


Opdrachten

• Maak een beeldverslag van het leven van kardinaal Alfrink. Doe dit aan de hand van een uitvoerige selectie van foto’s die zijn leven en zijn belang voor de katholieke kerk illustreren. Geef bij de foto’s steeds zoveel commentaar dat uit de presentatie een goed beeld van de figuur Alfrink te voorschijn komt. Je kunt dit zowel schriftelijk doen als via een presentatie voor de groep.

• In de jaren 1955-1975, waarin Alfrink aartsbisschop van Utrecht was, bruiste het in de Nederlandse kerkprovincie van de activiteiten en initiatieven. Ga hier naar op zoek in je eigen regio. Interview ten minste drie mensen die daarbij betrokken waren en vraag hun ook hoe het hen daarna in kerkelijk verband gegaan is. Ga daarbij ook na hoe de door jou geïnterviewde personen nu denken over het optreden van kardinaal Alfrink. Schrijf over je bevindingen een samenvattend betoog.

Van de hand van Ton H.M. van Schaik verscheen deze biografie over kardinaal Alfrink (1997).

De laatste officiële foto die van kardinaal Alfrink is gemaakt. Hij draagt hier de Franklin Delano Roosevelt Freedom Medal, die hem op 20 september 1986 werd toegekend. Alfrink kon de plechtigheid in Middelburg zelf niet bijwonen, daarom werd deze foto later in zijn woning gemaakt.

ANP - Herman Pieterse

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking