Marinus Bekkers

Een man met hart en lef

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op de website van het Biografisch Woordenboek van Nederland staat een gedegen minibiografie over bisschop Bekkers met literatuurverwijzing.

  • De vuistdikke uitgave Bisschop Bekkers 1908-1966, een hartstochtelijk priesterleven (Alphen aan de Maas, 2006) - samengesteld door Kees Hakvoort, Peter Steffen en Jan Walravens - geeft in honderden foto’s met bijschriften een indrukwekkend beeld van het leven van Bekkers. Zijn hulpbisschop en opvolger Mgr. Bluyssen, de kerkhistoricus Peter Nissen en de cultuurhistoricus en volkenkundige Gerard Rooijakkers hebben elk inleidingen geschreven die Mgr. Bekkers van verschillende kanten typeren.

  • In Bisschop Bekkers, vriend van ons allen (Amsterdam, z.j.) schetst Nico van Hees een indringend portret van Bekkers met veel oog voor persoonlijke details.

Opdrachten

  • Maak een werkstuk over het leven van bisschop Bekkers. Kies voor elke fase uit zijn leven een illustratieve foto uit het fotoboek Bisschop Bekkers 1908-1966, een hartstochtelijk priesterleven. Neem die foto op in je werkstuk en gebruik die steeds als uitgangspunt voor je beschrijving.

  • Houd een spreekbeurt over het leven van bisschop Bekkers. Laat in de klas tijdens je verhaal het filmpje over hem op www.zie.nl zien en becommentarieer vervolgens die beelden.

  • Bisschop Bekkers wordt vrij algemeen als een charismatische kerkleider gezien. Onderzoek in een profielwerkstuk zijn bijzondere betekenis voor de ontwikkelingen in de Nederlandse katholieke kerkprovincie in de periode 1950 tot 2000. Ga ook in op de optimistische visie van Bekkers voor de toekomst van de kerk en hoe deze door een veelheid van factoren weinig kans van slagen heeft gekregen.

Omslag van het boek Bisschop Bekkers 1908-1966, een hartstochtelijk priesterleven

Beeld van Mgr. Bekkers, ontworpen door Eugène Peters, op het Stadhuisplein te Tilburg.

Dit glas-in-betonvenster van Daan Wildschut bevat afbeeldingen van 'moderne heiligen' zoals die in de jaren zestig van de vorige eeuw werden beschouwd . Het venster bevindt zich in de H. Moeder Annakerk (architect: Frits Peitz) te Heerlen.

1. Teilhard de Chardin, 2. Anne Frank, 3. Martin Luther King

4. Abbé Pierre, 5. Paus Johannes XXIII, 6. Moeder Teresa

7. Dom Helder Camara, 8. Steve Biko, 9. Wilhelmus Bekkers

10. Julius Nyerere, 11. Dietrich Bonhoeffer, 12. Dag Hammerskjoeld

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking