Johannes

Paulus II

Een paus als wereldster op reis

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Crista Kramer van Reisswitz, De paus, de kardinalen en het conclaaf. Wat er gebeurt als een paus sterft, Baarn 2001. Een beschrijving van alle facetten die een rol spelen bij de keuze van een nieuwe paus.

• John Cornwell, Johannes Paulus II. De nadagen van de paus. Amsterdam 2005. Dit boek is geschreven kort voor het overlijden van de paus. Het geeft een persoonlijke observatie van het pausschap van Johannes Paulus en welke gevolgen dat voor de kerk heeft.

• Peter Hebblethwaite en Ludwig Kaufmann, Johannes Paulus II. Uniek beeldverslag van een opmerkelijk man, Amsterdam/Brussel 1979. Met tekstbijdragen van dr. Alois Anklin, dr. Reinhold Lehmann, Noud Smelt en Willebrord Nieuwenhuis. Dit boek is verschenen aan het begin van het pontificaat van deze paus. Toch is het nog steeds waardevol vanwege de beschrijving van de persoon Wojtyla voor zijn pausschap. Bovendien bevat het tal van illustraties.

• Frans Willem Lantink en Jeroen Koch (red.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut, Amersfoort 2012. In dit overzichtswerk, geschreven door Nederlandse, Belgische en Duitse historici, is het hoofdstuk ‘Herbronning in tegenlicht. Pausschap en wereldkerk van Vaticanum II tot Benedictus XVI’, geschreven door Frans Willem Lantink opgenomen. Daarin een analyse van het pontificaat van Johannes Paulus II.

• Wikipedia over Paus Johannes Paulus II Een bruikbaar overzicht van de vele activiteiten die deze paus heeft ondernomen.

• KB Dossier over Paus Johannes Paulus II (1920-2005). Hierin verwijzingen naar Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige literatuur over dit onderwerp.

• KB Dossier Het pausbezoek aan Nederland in 1985. Het controversiële bezoek van de paus aan Nederland heeft zoveel materiaal opgeleverd, dat de Koninklijke Bibliotheek daar een afzonderlijk dossier aan gewijd heeft.

• Andere Tijden over De paus in Nederland, 1985. Dit sluit goed bij de vorige bron aan.

• Op de website Katholiek Nederland bevindt zich een uitgebreid portaal over Johannes Paulus II: opgezet ten tijde van zijn overlijden in 2005.

• RKK Nederland over paus Johannes Paulus II. Er is sprake van een lange versie en een korte met videofragmenten Over de zaligverklaring van Johannes Paulus II bestaat ook nog een afzonderlijk onderdeel.


Opdrachten

• In 1985 bracht Johannes Paulus II een pastoraal bezoek aan Nederland, België en Luxemburg. De bezoeken aan België en Luxemburg, waarbij de paus allerhartelijkst werd ontvangen, brachten vele mensen op de been. Tijdens zijn bezoek aan Nederland waren er lege straten en werd hij op verschillende plaatsen – tot ergernis van de Nederlandse kerkleiders – uiterst kritisch onthaald. Velen hebben het pausbezoek aan Nederland daarom niet ervaren als een succes. Maak over dit onderwerp een spreekbeurt en neem daarbij de volgende stelling als uitgangspunt:

‘De paus had in 1985 Nederland beter niet kunnen bezoeken’ . Raadpleeg de verschillende bronnen die over dit onderwerp gaan. Wat is je persoonlijke mening?

• Paus Johannes Paulus II zag het belang in van het betrekken van de jeugd bij de kerk. Op zijn initiatief organiseert de kerk vanaf 1984 de Wereldjongerendagen die om de paar jaar honderdduizenden jongeren vanuit heel de wereld samenbrengen om het geloof te vieren, te delen en uit te dragen. Op de website http://www.jongkatholiek.nl/wjd/ vind je nog veel meer informatie over de Wereldjongerendagen. Bekijk deze website en ga voor jezelf na of het deelnemen aan Wereldjongerendagen je wel of niet aanspreekt. Probeer via de ‘Friends’-pagina op de website in contact te komen met jongeren die aan vorige Wereldjongerendagen hebben deelgenomen. Schrijf vervolgens een artikel voor de schoolkrant met als titel ‘Wereldjongerendagen? (N)iets voor mij!’

Aan het begin van zijn bezoek aan Nederland (mei 1985) wordt Johannes Paulus II verwelkomd door Hans van den Broek, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken.

Johannes Paulus II was een zeer bereisde paus. De gebieden, die op de kaart met geel zijn aangegeven, zijn door hem bezocht.

Wikimedia Commons

Op 27 april 2014 is op het St. Pietersplein in aanwezigheid van honderdduizenden mensen Johannes Paulus II door paus Franciscus heilig verklaard. Dit gebeurde tegelijkertijd met de heiligverklaring van Johannes XXIII (was paus tussen 1958 en 1963).

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking