Rembrandt van Rijn

Een molenaarszoon die Nederlands grootste schilder werd

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Voor een royale oriëntatie op Rembrandt en diens werk kun je terecht in Gary Schwartz, De grote Rembrandt. Zwolle, 2006. Dit recente werk geeft zowel informatie over Rembrandts leven, zijn tijd als afbeeldingen van zijn etsen en schilderijen.

  • Een al wat ouder boek, dat brede verspreiding heeft gekend, is B. Haak, Rembrandt; zijn leven, zijn werk, zijn tijd. Den Haag, z.j.

  • Op de website Statenvertaling online kun je informatie vinden over de relatie tussen Rembrandt en de bijbelse verhalen die hij heeft afgebeeld.

  • Digitaal is sinds 2012 ook nogal wat mogelijk: sinds september staat op The Rembrandt Database het volledige wetenschappelijk onderzoek naar schilderijen, waaraan ruim twintig musea meedoen. Via de website Rembrandt, all his paintings en die van het Rijksmuseum onder Ontdek de collectie zijn de werken van Rembrandt toegankelijk voor het publiek.

  • Op een site van de Radboud Universiteit van Nijmegen bevindt zich een (Engelstalige) database onder de naam Remdoc waarin je alle historische documenten rond Rembrandt kunt vinden…..

Opdrachten

  • Op de website Statenvertaling online kun je via het klikken op kunstschilders op de homepage een hele lijst oproepen van schilders van bijbelse taferelen. Doe dat, en vergelijk de manier waarop Rembrandt bijbelse taferelen afbeeldt met die van Rogier v.d. Weyden en Michelangelo (XVde eeuw). Wat valt je op?

  • Ruim 300 werken van Rembrandt, merendeels tekeningen en etsen, maar ook zo’n 60 schilderijen, zijn geïnspireerd door bijbelverhalen. Uit het Oude Testament beeldt Rembrandt bijzondere eenlingen als Simson, Saul en David af. Uit het Nieuwe Testament laat hij zich inspireren door het leven van Jezus. Ga naar de website van het Rijksmuseum en bekijk daarop wat bijbels werk van Rembrandt. Maak een volgens jou representatieve selectie daaruit en gebruik die als basis voor een presentatie over Rembrandt.

  • Op de zo genoemde Honderdguldenprent (1649) beeldt Rembrandt in één tekening in elk geval delen uit Mattheus 19 uit: het debat met de farizeeën, de ontmoeting met de kinderen en het verhaal over de rijke man. Zoek een afbeelding van de prent op, lees hoofdstuk 19 uit Mattheus en bekijk nauwkeurig hoe Rembrandt dit deel van het evangelie uitbeeldt. Welke andere bijbelse geschiedenis(sen) ontdek je nog meer ?

Rembrandt heeft behalve schilderijen ook heel wat tekeningen met bijbelse voorstellingen gemaakt. Hier de voetwassing door Jezus vlak voor het laatste avondmaal.

Rijksprentenkabinet - Wikimedia Commons

Rembrandt: De Honderdguldenprent (1649)

Wikimedia Commons

De jonge Rembrandt kijkt naar de schildersezel met daarop een bronzen reliëf van een zelfportret. Aan de muur nog een ander zelfportret. Ontwerp van de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol, te zien op de Rembrandtplaats in Leiden

Gerard Persoon

Het gietijzeren standbeeld van Rembrandt, ontworpen door Louis Royer. Onthuld door koning Willem III in 1852. Het staat op het Rembrandtplein in Amsterdam

Wikimedia Commons

Bronzen beeld van Rembrandt als tekenaar op de Amsteldijk.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking