Willem Banning

De rode dominee die sociaaldemocratie en evangelie samenbracht

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Zowel in het Biografisch Woordenboek van Nederland als in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland is een informatief artikel over Willem Banning opgenomen. In beide biografische schetsen vind je ook een uitvoerige literatuurlijst. (zie ook Willem Banning in Biografisch Portaal van Nederland).

  • H. van Wirdum-Banning heeft in Willem Banning 1888-1971, leven en werken van een religieus socialist (Amersfoort/Leuven, 1988) over haar vader een heldere biografie geschreven: zowel over het privéleven als over de achtergronden van zijn werken wordt de lezer goed geïnformeerd.

  • Madelon de Keizer heeft in De gijzelaars van Sint Michielsgestel, een elite-beraad in oorlogstijd (Alphen aan den Rijn, 1979) uitvoerig beschreven hoezeer Willem Banning in het gijzelaarskamp een stempel drukt op de besprekingen over de mogelijke herinrichting van het Nederlandse politieke landschap na de Tweede Wereldoorlog.

Opdrachten

  • Schrijf een opstel over het leven van Willem Banning. Laat daarin goed uitkomen hoe hij de eenvoud van zijn ouderlijk huis trouw blijft en hoe hij zijn hele leven altijd de onderwijzer is gebleven.

  • Schrijf een essay over het door Willem Banning gepropageerde personalistisch socialisme. Laat zien hoe dit geworteld is zijn interpretaties van het christendom en welke uitwerking dit gekregen heeft in de politieke ontwikkelingen rondom de Tweede Wereldoorlog.

H. van Wirden-Banning schreef dit boek over het leven en werk van haar vader Willem Banning.

Tips voor verdieping en verwerking