Kardinaal (Jan) de Jong

Een standvastig kerkleider in de oorlogsjaren van ‘40 – ‘45

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

Vredeskapel met hangkruis in de Sint-Catharinakerk in Utrecht.

Foto's: Gerard Persoon

Het graf van Mgr. De Jong is te vinden op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht.

St. Catharinakathedraal in Utrecht

Wikimedia Commons

Een plaquette aan de kerk in Nes (Ameland), ontworpen door Albert Metsch, ter herinnering aan hun oorspronkelijke inwoner Johannes de Jong.

Tips voor verdieping en verwerking