Marga Klompé

De vrouw die het symbool werd van katholieke emancipatie

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Een compacte en degelijke beschrijving van het leven van Marga Klompé is geschreven door J. Bosmans in het Biografisch Woordenboek van Nederland, vierde deel, ’s-Gravenhage, 1994. Deze beschrijving is ook online te lezen.

  • In Herinneringen aan Marga Klompé onder redactie van Michel van de Plas (Baarn, 1989) hebben 23 personen, die haar zeer goed gekend hebben, persoonlijke schetsen gegeven, die met elkaar een goed portret van haar schilderen.

  • Veronique Frinking en Simone Meyborg hebben in Marga Klompé: vrouwenbelangenbehartigster achter de schermen, verschenen in ‘Tussen aanpassing en Verzet, vrouwen voor het voetlicht 1929-1969’ (Culemborg, 1989) aandacht besteed aan de betekenis van Klompé in de geschiedenis van de vrouwenemancipatie.

  • In het boek Roomse dochters, katholieke vrouwen en hun beweging onder redactie van Marjet Derks, Catharina Halkes en Annelies van Heyst (Baarn, 1992) wordt uitgebreid ingegaan op de strijd voor meer invloed van vrouwen in de politiek en met name in de KVP. Zie hiervoor vooral het hoofdstuk Berthe Groensmit–van der Kallen (1919-1991) en de politiek.

  • De jongste geschiedenis van de katholieke kerk en de katholieke gemeenschap in Nederland is uitvoerig gedocumenteerd in het boek Tot vrijheid geroepen, Katholieken in Nederland: 1946-2000 onder redactie van W. Goddijn, J. Jacobs en G. van Tillo (Baarn, 1999). In het hoofdstuk Een cultuur van veelvormigheid is een inzichtelijke beschouwing opgenomen van de problematische situatie rondom het pausbezoek in mei 1985.

  • Het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden geeft op zijn website (kies voor ‘personen’ en vul in ‘Klompé’) een zeer uitvoerig feitelijk overzicht van loopbaan, functies, activiteiten en wetenswaardigheden van en over de persoon Marga Klompé.

Opdrachten

  • In het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is één van de vergaderzalen genoemd naar Marga Klompé. Ga na waarom dat zo is en geef daarbij een goed overzicht van de verschillende politieke functies die zij heeft bekleed en de prestaties die zij heeft behaald.

  • Beschrijf de betekenis van Marga Klompé in de jongste geschiedenis van de katholieke kerk van Nederland. Ga daarbij in op het enthousiasme dat het Tweede Vaticaans Concilie en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie in de jaren zestig hier hebben losgemaakt. Beschrijf de verscheurdheid in de kerk in de jaren zeventig en tachtig met als climax het bezoek van paus Johannes Paulus II in 1985. Laat zien hoe Klompé in deze jaren hierbij betrokken was en welke rol zij speelde.

Beeld Marga Klompé Tweede Kamer

Beeld Marga Klompé in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is op maandag 12 november 2012 een borstbeeld van Marga Klompé, ontworpen door de Tilburgse kunstenares Margot Homan, onthuld. Het staat voortaan bij de Marga Klompézaal. Bekijk een korte reportage op NOS.nl.

Het beeld is een ‘tweede gietsel’. Het eerste beeld staat op de Universiteit Tilburg.

Foto: Ben Telleman RKK.nl

Op vrijdag 9 november 2012 vierde Tilburg University haar 85ste verjaardag.Tijdens de viering werd onder meer stilgestaan bij het 100e geboortejaar van Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland. De hele dag stond in het teken van 'sterke vrouwen'. Zowel Koningin Beatrix als de President van Liberia Ellen Sirleaf Johnson brachten een bezoek aan Tilburg University, die ook een Marga Klompé Leerstoel kent.

In de video aan het woord: Mirjam van Reisen, hoogleraar Tilbug University, en Margot Homan, kunstenaar en maker van het borstbeeld van Marga Klompé, onthuld door koningin Beatrix op vrijdag 9 november 2012.

In Rotterdam bevindt zich de Marga Klompéschool voor basisonderwijs.

Een stichting verantwoordelijk voor de zorg in Oost-Gelderland heeft zich naar Marga Klompé genoemd.

Tips voor verdieping en verwerking