Thomas Müntzer

Een radicaal reformator en apocalyptisch theoloog

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Een belangrijke bron van informatie naast Wikipedia is het boek van Harm Veldman, Wie is wie in de Reformatie; 80 reformatoren m/v. Kampen, 2016; het hoofdstuk over Műntzer vind je op pag. 331-334.

  • In de reeks Műhlhäuser Beiträge is als deel 7 verschenen Christa Richter, Die Marienkirche zu Műhlhausen. Hierin is informatie te vinden over de ontwikkeling van de stad, de kerk en het optreden van Thomas Műntzer.

  • Ook in Volker Leppin, Das Zeitalter der Reformation. Eine Welt im Űbergang, Darmstadt, 2009 is relevante informatie te vinden.

  • Over het Panoramamuseum van Bad Frankenhausen verscheen van Gerd Lindner Vision und Wirklichkeit. Das Frankenhausener Geschichtspanorama von Werner Tűbke. Het is een uitgave van het museum zelf waarin behalve de afbeeldingen van het schilderij ook een uitvoerige toelichting is opgenomen.

Opdrachten

  • Na een aantal botsingen met de autoriteiten kwam Thomas Műntzer in Praag terecht. Daar kwam hij in contact met een gemeenschap van hussieten. Dat waren volgelingen van Johannes Hus, die een eeuw eerder leefde en om zijn overtuigingen op de brandstapel terechtkwam. (Zie voor meer informatie www.beeldfigurenchristendom.nl onder Hus.) Probeer uit te zoeken wat Műntzer aan dit contact met de hussieten kan hebben gehad voor het ontwikkelen van zijn eigen versie van de reformatie.

  • Volgens Műntzer is waar geloof het resultaat van geestelijk lijden en wanhoop. Organiseer in de klas een debat over deze stelling.

  • Maarten Luther en Thomas Műntzer liggen qua reformatorische uitgangspunten eigenlijk dicht bij elkaar, en toch kwamen ze hevig met elkaar in conflict. Kennelijk kan een (geloofs)overtuiging mensen inspireren tot bijzondere daden, zowel positief als negatief. - Maak groepjes in de klas en stel per groepje een lijstje samen met zowel positieve als negatieve daden op grond van (je) geloof. Vergelijk de groepsresultaten en bespreek de bevindingen met elkaar. Formuleer enkele positieve resultaten van het geheel.

Panorama Museum in Bad Frankenhausen. In dit gebouw bevindt zich het panoramaschilderij over de boerenoorlog in 1525 door Werner Tübke. Op het plein voor de ingang staan vier beelden van de Nederlandse kunstenares Lotta Blokker (geb. 1980).

Wikimedia Commons

Een 360 graden rondleiding door het Panorama Museum in Bad Frankenhausen. Vanaf de ingang tot het monumentale schilderij in panoramaformaat door Werner Tübke.

YouTube- Sebastian Schwarz - www.innenansicht360.de

Tips voor verdieping en verwerking