Augustinus van Hippo

Een kerkvader met wijze adviezen

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De meest bekende biografie over Augustinus is van de hand van Frits van der Meer: Augustinus de zielzorger, Kampen, 2008.

  • De twee belangrijkste boeken van Augustinus zijn vertaald door Gerard Wijdeveld. Het zijn de Belijdenissen en De stad van God, beide uitgegeven bij Ambo, Amsterdam en voorzien van een uitgebreide verklarende inleiding.

  • Via www.augustijnsinstituut.nl kom je op de website van het gelijknamige studiecentrum in Utrecht, waar veel informatie is te vinden over de persoon van Augustinus en zijn werken.

  • Een inspirerend boek voor (aankomende) onderwijsgevenden en voor wie zijn motivatie voor christelijk onderwijs wil behouden is: Aurelius Augustinus: Goed onderwijs. Christendom voor beginners. Dit boek is ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen. Uitgave Damon, Budel, 2008.

  • Op YouTube staan vier filmpjes over Augustinus van Hippo (zie ook hieronder). Het zijn vier diareeksen, die veel informatie geven en boeiend zijn vormgegeven.

  • In Lampas, tijdschrift voor classici, 43e jaargang, nummer 4 van december 2010 is een special verschenen onder de titel Augustinus en onderwijs. Paula Rose, docente Klassieke Talen en KCV aan het St. Bonifatiuscollege in Utrecht, beschrijft daarin een lessenserie en een praktische opdracht voor KCV over Augustinus’ geschrift De cura pro mortuis gerenda. Het gaat over de bijna-doodervaring van de ernstig zieke Curma, die in een visioen opdracht krijgt zich door Augustinus te laten dopen. Curma laat zich daarna ook dopen en Augustinus beschrijft hoe je diens ervaring kunt interpreteren.

  • Paul van Geest, Stellig maar onzeker. Augustinus' benadering van God, Budel, 2007

Opdrachten

  • Maak een presentatie over het leven van Sint Augustinus en gebruik hierbij de zeventien fresco’s over zijn leven geschilderd door Benozzo Gozzoli in de S. Agostino te San Giminiano. Gozzoli is een Italiaanse renaissanceschilder die leefde van 1421 tot 1497 en die leerling was van Fra Angelico. Aan de hand van zijn fresco’s is goed te vertellen welke ontwikkeling Augustinus heeft doorgemaakt. Op www.augustijnsinstituut.nl kun je via de knoppen Augustinus' Leven en iconografie bij de illustraties komen, die ook nog eens zijn voorzien van uitgebreide toelichtingen.

  • Maak een werkstuk over de geschiedenis van de augustijner kloosterbeweging. Je begint bij de stichting en eerste inrichting door Augustinus en geeft een duidelijke schets van de Regel van Augustinus. Vervolgens laat je zien hoe de augustijner kloosters over de wereld verspreid raken en geef je een indruk van hun betekenis. Tot slot geef je inzicht in de huidige situatie met de nadruk op Nederland.

Augustinus, Belijdenissen

Een moderne herdruk van de Belijdenissen door Augustinus.

Sint-Augustinus onderwijst in Rome. Detailopname van het grote fresco door Gozzoli in de Sant'Agostino in San Gimigniano.

Augustinus door Simone Martini

Tips voor verdieping en verwerking