Johannes Fontanus

De hervormer van Gelderland

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In november 2015 verscheen A.E.M.Janssen & K.G van Manen, Johannes Fontanus. Een Gelders predikant in dienst van de orthodoxie [1545-1615]. Dit werk is als basis van dit artikel over Johannes Fontanus gebruikt en biedt veel informatie over de man, zijn tijd en omgeving. Het is geen echte biografie, omdat er weinig gegevens over Fontanus’ leven zijn overgeleverd.

  • Een prachtige bron met veel informatie over de periode 1560-1650 is: De Tachtigjarige Oorlog, opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca.1560-1650). Zutphen, 2012.

Opdrachten

  • Gedurende het leven van Johannes Fontanus (1545-1615) voltrekt zich de ontwikkeling van de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Maak een overzicht van deze ontwikkeling en gebruik daarbij de volgende namen en begrippen:

    • Alva, Arminius, Gomarus, Maurits, Oldenbarneveldt,Willem van Oranje, Parma, Margaretha van Parma, Filips II;

    • Acte van Verlatinghe, Beeldenstorm, Pacificatie van Gent, Spaanse furie, Synode van Dordrecht, Unie van Utrecht, Watergeuzen.

Maak op basis van je overzicht een presentatie voor je klas. Dat hoeft niet per se bij geschiedenis…

  • Er is in Nederland slechts één middelbare school naar Johannes Fontanus vernoemd. Deze staat in de gemeente Barneveld. Zoek uit waarom dit een logische plaats voor het Johannes Fontanuscollege is, gezien de sociale en religieuze context en probeer ook te bedenken waarom niet meer scholen naar Fontanus vernoemd zijn.

A.E.M.Janssen & K.G van Manen, Johannes Fontanus. Een Gelders predikant in dienst van de orthodoxie [1545-1615]

Johannes Fontanus College te Barneveld

Tips voor verdieping en verwerking