Titus Brandsma

Een katholiek intellectueel in verzet

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • H. Nota, Titus Brandsma onder ons. Dit boek, geschreven door een priester uit het bisdom Groningen en uitgegeven door de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland in Bolsward, is zeer geschikt als eerste kennismaking. Het biedt een schat aan bronnenmateriaal zoals foto’s en kopieën van brieven geschreven door Titus Brandsma.

  • H.W.F. Aukes, Het leven van Titus Brandsma. 1961. Dit boek, met een voorwoord door kardinaal Alfrink, is jarenlang het voornaamste standaardwerk over Titus Brandsma geweest. In onze tijd wordt het door sommigen als te hagiografisch beschouwd. Het vormt desondanks wel een rijke bron van informatie over deze beeldfiguur.

  • Constant Dölle, De weg van Titus Brandsma. Biografie van een martelaar. Baarn/Gent 2000. Het bijzondere van het boek is dat het afkomstig is van een medebroeder van Titus, die hem goed heeft gekend. Omdat Dölle inmiddels hoogbejaard en blind is, heeft hij de inhoud van het boek niet zelf geschreven, maar gedicteerd.

  • Ton Crijnen, Titus Brandsma De man achter de mythe. Een nieuwe biografie. Nijmegen 2008. Dit lijvige boek van een oud-jounalist van o.a. Trouw is geschreven vanuit het oogpunt niet een ‘heilige’ met een aureool te schetsen, maar een mens van vlees en bloed.

  • Omroep RKK ging in januari 2011 van start met een project over Titus Brandsma, waarbij het sociale medium Twitter wordt ingeschakeld. Op @PaterTitus42 en @FatherTitus42 zijn in real time tweets van de karmeliet te volgen, vanaf zijn arrestatie op 19 januari 1942 tot aan zijn dood in Dachau zes maanden later. Volgens de initiatiefnemers waren er al snel meer dan 1000 ‘volgers’.

Opdrachten

  • Titus Brandsma is in 1985 door de paus zalig verklaard. Er zijn daarna pogingen ondernomen om een heiligverklaringsproces in gang te zetten. Pas op 15 mei 2022 werd Titus Brandsma door paus Franciscus op plechtige wijze heilig verklaard. Waarom duurde het zo lang tot Titus Brandsma heilig werd verklaard? Schrijf over je bevindingen een artikel.

  • Na de zaligverklaring van Titus Brandsma is een speciale Titus Brandsma Award ingesteld. Wat houdt deze prijs in? Door wie wordt die verleend? Wie zijn er tot nu toe voor in aanmerking gekomen? Op grond van welke verdiensten? Probeer dit nader uit te zoeken. Schrijf hierover een verslag.

  • Op heel wat plaatsen vinden wij de naam ‘Titus Brandsma’ vermeld. Heel wat instellingen hebben zijn naam aangenomen. Kijk met behulp van een zoekmachine op internet waar en bij wie de naam voorkomt. Onderzoek ook met welke beweegredenen men voor die naam heeft gekozen.

  • Kunsthistoricus Henk van Os heeft tal van studies naar heiligenverering gedaan. Zo was hij ook de samensteller van een tentoonstelling over relieken in Museum Catharijneconvent in Utrecht in 2001. Daarvoor heeft hij een boekwerk geschreven: Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. (Helaas uitverkocht). Waarom is Titus Brandsma in zijn ogen een ‘moderne’ heilige? Waarin onderscheidt hij zich, maar stemt hij ook overeen met ‘traditionele’ heiligen? Schrijf over je bevindingen een samenvatting. Sluit je verhaal af met je eigen visie op het verschijnsel ‘moderne’ heiligen. Ken jij andere ‘heiligen’ die je persoonlijk het predicaat ‘heilig’ zou willen geven?

Pater Titus op Twitter

Ook kunsthistoricus Henk van Os heeft gewerkt aan een publicatie over Titus Brandsma.

De meest recente biografie over Titus Brandsma is van de hand van Ton Crijnen (zie Bronnen).

Borstbeeld van Titus Brandsma te vinden in de Kerk der Friezen in Rome.

Titus Brandsmaschool -  Delft

In Delft bevindt zich de Titus Brandsmaschool, een school voor basisonderwijs.

Tips voor verdieping en verwerking