Johann Sebastian Bach

De vijfde evangelist

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De meest recente biografie van Johann Sebastian Bach is die van Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach. Zijn leven, zijn muziek, zijn genie. Utrecht, 2000.
  • Voor dit onderdeel van Beeldfiguren is gebruik gemaakt van Johann Sebastian Bach: his life and his work en Wikipedia (Johann Sebastian Bach).
  • Ter gelegenheid van het Bachjaar 2000 schreef Maarten ’t Hart het boek Johann Sebastian Bach. Amsterdam, 2000, waarin hij op persoonlijke wijze het belang van Bach onder de aandacht brengt. Zijn zevende hoofdstuk heet De vijfde evangelist….
  • In 2013 publiceerde dirigent en musicoloog John Eliot Gardiner het boek Bach - Muziek als werk van de hemel (ISBN 978 90 234 8316 8). In dit werk probeert hij de lezer in contact met Bach te brengen via diens composities.


Opdrachten

• Op diverse plaatsen in Nederland worden met enige regelmaat cantates van Bach uitgevoerd. Dat gebeurt in concertvorm, maar ook binnen de kaders van een kerkdienst. Ga na waar de komende tijd Bachcantates klinken en probeer te achterhalen waarom uitvoering in een kerkdienst anders is dan in concertvorm.

• Er wordt veel gediscussieerd over de manier waarop werk van Bach moet worden uitgevoerd. Sommigen hebben een voorkeur voor uitvoering met barokinstrumenten boven moderne, anderen pleiten voor (zeer) beperkte koorbezettingen in plaats van grotere aantallen zangers. Beluister enkele uitvoeringen uit verschillende “scholen” en vorm een eigen mening over jouw eigen voorkeur.

• Ook in het Liedboek voor de kerken komt Bach een paar keer voor: hij schreef de melodie die gebruikt wordt voor de gezangen 141 en 242 en wordt genoemd in vers 18 van gezang 265. Zoek deze plaatsen op in een Liedboek en ga na welke barokke kenmerken de melodieën hebben en waarom de dichter Barnard “Bach, de grote Bach” noemt in gezang 265.

Omslag van het boek over Johann Sebastian Bach door Maarten 't Hart.

All of Bach - een reeks hoogtepunten uit zijn oeuvre

Mattheus Passion: openingskoor

Gezang 141

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking