Joannes Zwijsen

De 19e-eeuwse bouwheer van de Katholieke Kerk van Nederland

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• J.W.M. Peijnenburg: Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877, Tilburg, 1996. Een zeer uitvoerige en goed gedocumenteerde biografie.

• E. de Jongh en Th. Van Tijn (red.): 58 miljoen Nederlanders en hun kerken, Utrecht / Antwerpen, 1979

• Peter Nissen: Geloven in de Lage Landen, scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, Leuven, 2004

• L.J. Rogier en N. de Rooy: In Vrijheid Herboren, Katholiek Nederland 1853-1953, ’s-Gravenhage, 1953.


Opdrachten

• Bisschop Zwijsen sluit een historische periode van de katholieken in Nederland af en staat aan de wieg van een nieuwe periode van deze geloofsgemeenschap. Maak in een essay duidelijk hoe Zwijsen deze historische rol heeft weten te vervullen.

• Voor studenten theologie, geschiedenis en rechten is het jaartal 1853 van groot belang. Maak duidelijk waarom het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in dat jaar in die drie studierichtingen een wezenlijke rol moet vervullen.

• Maak een fotocollage met onderschriften van de werkzaamheden van de congregatie van de Fraters van Tilburg. Maak daarbij duidelijk dat deze broedergemeenschap een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan opvoeding en onderwijs onder katholieken en daarmee de emancipatie van dat volksdeel heeft gestimuleerd.

Standbeeld van Mgr. Joannes Zwijsen, ontworpen door Toon Dupuis in 1933, gelegen aan het Willemsplein in Tilburg.

Wikimedia Commons

Het Generaliaat van de Fraters van Tilburg, de hoofdvestiging van de congregatie.

Wikimedia Commons

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking