Martin Luther King jr.

Een zwarte dominee die zijn droom waarmaakte

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Over de slavenhandel en de slavernij in de Verenigde Staten is door J.W. Schulte Nordholt, hoogleraar Amerikaanse geschiedenis en cultuur, het zeer toegankelijke boek ‘Het volk dat in duisternis wandelt, de geschiedenis van de negers in Amerika’ geschreven (Arnhem, 1956). Later heeft hij uitvoerig verslag gedaan van strijd van Martin Luther King in zijn ‘In de schaduw van een groot licht, de neger-revolutie in Amerika, het zuiden 1954-1966’ (Deventer, 1971).

  • Martin Luther King heeft zelf uitgebreid verslag gedaan van de busboycot in Montgomery in zijn boek ‘Rosa stond niet op.., geweldloze opstand in Montgomery’ (Amsterdam,1964). De opvattingen van King en de achtergronden van zijn theorie over de geweldloosheid staan goed verwoord in zijn ‘Wandelt in liefde’ (Arnhem, 1964),

  • In het boek ‘I have a dream, belangrijke en bijzondere redevoeringen uit de wereldgeschiedenis’ (Utrecht, 1998) heeft Margreet Fogteloo 112 belangrijke redevoeringen verzameld uit de hele wereldgeschiedenis. Al die boodschappen hebben in hun eigen tijd grote indruk gemaakt op de luisteraars. Het boek heeft niet voor niets de titel meegekregen van de rede van M.L. King op 23 augustus 1963 in Washington DC. Zijn magistrale rede staat integraal afgedrukt.

Opdrachten

  • Maak een spreekbeurt over Martin Luther King. Vertel over zijn leven en ga uitvoerig in op de busboycot in Montgomery in 1955 en 1956. Zowel over King als over Rosa Parks kun je op internet heel veel informatie krijgen.

  • Maak een presentatie over Martin Luther King en gebruik daarbij als belangrijk gegeven zijn speech in Washington op 23 augustus 1963. Die redevoering kun je in zijn geheel zien en beluisteren via YouTube onder de titel ‘Martin Luther King “I have a dream” (zie verder op deze pagina). Het zou mooi zijn dat stuk aan de klas te laten zien en de vertaling aan klas uit te delen. Je moet natuurlijk wel duidelijk maken waarom die speech zo beroemd is.

  • Maak een thema voor het vak geschiedenis of een profielwerkstuk over het onderwerp: Martin Luther King en de emancipatie van de Amerikaanse zwarte bevolking. Gebruik hierbij in ieder geval de teksten van de Onafhankelijkheidsverklaring, de Amerikaanse grondwet en de rede van King in Washington in 1963.

Redevoering van ds. King met de beroemde woorden 'I have a dream' (23 augustus 1963).

De film Selma (in 2014 uitgebracht) gaat over vreedzame protestmarsen van Selma naar Montgomery (twee plaatsen in de staat Alabama in het zuiden van de VS). Zwarte Amerikanen met Martin Luther King aan het hoofd protesteerden op deze wijze tegen het feit dat het uitoefenen van hun stemrecht door racistische blanke bestuurders werd tegengewerkt. Bij de eerste mars op zondag 7 maart 1965 greep de politie bij een brug gewelddadig in. Deze dag is de geschiedenis ingegaan als Bloody Sunday.Zie ook de trailer van de film (Engelstalig zonder ondertiteling).

In augustus 2011 is een nieuw monument voor Martin Luther King onthuld op de Mall in Washington. Meer informatie.

Tips voor verdieping en verwerking