Wendelmoet Claesdochter

Een der eerste vrouwelijke martelaren in Nederland

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, red. Els Kloek. Nijmegen, 2013. Wendelmoet Claesdr. wordt daarin beschreven onder nr. 66.

  • Harm Veldman, Wie is wie in de Reformatie, 80 reformatoren (m/v), Kampen, 2016. Veldman bespreekt Wendelmoet Claesdochter in zijn tweede deel, Vrouwen naast de reformatoren, onder het kopje Nederlandse vrouwen in vervolgingstijd.

  • In 1952 publiceerde Jan Mens De witte vrouw. Dat is een historische roman over het leven van Weintjen Klaasdochter, zoals Wendelmoet in dit boek heet.

Opdrachten

  • Op de website Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN) (www.vrouwenlexicon.nl) probeert Els Kloek, zelfstandig historica en gastonderzoeker bij het Huygensinstituut voor Nederlandse Geschiedenis, de rol van individuele vrouwen in de geschiedenis van Nederland zichtbaar te maken.

  • Wendelmoet Claesdr. is een van die vrouwen, beschreven in de afdeling Middeleeuwen. Tussen allerlei vrouwen uit adel en geestelijkheid (kloosters) valt ze op als vrouw uit het gewone volk.

Zoek in je eigen omgeving een vrouw die volgens jou in aanmerking komt voor opname in de lijst op de website en schrijf voor deze vrouw een aanbevelingsbrief aan Els Kloek.

  • Echte gewetensvrijheid (die verder gaat dan onze “vrijheid van meningsuiting”) is erg lastig te realiseren, zeker als er religieuze overtuiging in het spel is. Zoek in je eigen recente verleden een situatie/gebeurtenis die deze stelling illustreert.

Probeer ook bij jezelf na te gaan wat het gunnen van echte gewetensvrijheid aan een ander zo lastig maakt. Is er een mogelijkheid om je bevindingen met klasgenoten/ leeftijdgenoten te delen ? Zo ja, doe dat dan.

De groep Vleppyie Auwurs zingt een lofdicht over Wendelmoet Claesdochter, Lutheraanse martelares uit Monnickendam. De melodie is van het popnummer 'Light my fire' van The Doors (1967).

Ze speelde altijd graag met vuur

Greetje van Oostenrijk die zocht 'er

Ze kreeg een dieet van water en brood

En elke Lutheraan die mocht 'er

Ik zing van Wendelmoet Claesdochter

Ik zing van Wendelmoet Claesdochter

Van Wendelmocht het best wat vochtig.... er

Wendelmoet was best wel vreemd

Maar de beul was nog gesjochter

Voor het vuur werd zij gewurgd

De zeis van magere Hein bezocht 'er

Ik zing van Wendelmoet Claesdochter

Ik zing van Wendelmoet Claesdochter

Van Wendelmocht het best wat vochtig.... er

Als Sjaantje darrek ging ze heen

Ja! Het paapse tuig bevocht 'er

In grote kerk haar gedenksteen

Maar kleed je warm, want het tocht er.

Ik zing van Wendelmoet Claesdochter

Ik zing van Wendelmoet Claesdochter

Van Wendelmocht het best wat vochtig.... er

Tips voor verdieping en verwerking