John Henry Newman

De anglicaanse pastor die kardinaal werd

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Via internet is veel informatie over het leven, het denken en de betekenis van John Henry Newman te vinden. Zie hiervoor bijvoorbeeld: de Catholic Encyclopedia; de Engelse Wikipedia; de lezing van Deken Th. Van Galen f.s.o. onder de titel Over John Henry Newman, de nieuwe zalige (2010) op de site van de Pancratiuskerk in Heerlen, een artikel van prof. Dr. Peter Nissen in VolZin, 17 september 2010, met als titel Eigen geweten eerst. Zalige ‘homokardinaal’ John Henry Newman (zie website van Peter Nissen).

  • Als deel 8 in de reeks Denkers over God en Wereld is uitgekomen Dr. Zeno o.f.m. cap.: John Henry Newman, een inleiding in zijn denken, Tielt/Den Haag, 1963;

  • Hendrik Imberechts s.j. schreef in de vorm van tweegesprekken: John Henry Newman, ontmoetingen met een christelijk humanist, Tielt, 1989;

  • L. Meulenberg gaat specifiek in op de opvattingen van Newman over de positie van de leken in de r.-k. kerk en de controverse rondom het tijdschrift The Rambler: John Henry Newman, een pleitbezorger der leken, Averbode, 2008

Opdrachten

  • John Henry Newman is in de Engels kerkgeschiedenis een controversieel en tegelijk een alom gerespecteerd persoon. Schrijf een essay waarin je de bijzondere positie van Newman in het Engeland van de negentiende eeuw duidelijk maakt.

  • De zaligverklaring van Newman in 2010 door paus Benedictus XVI is vanuit het oogpunt van een wenselijke toenadering tussen de rooms-katholieke en de anglicaanse kerk bekritiseerd. Onderzoek de geschiedenis van de relatie tussen die twee kerkgenootschappen in de laatste twee eeuwen en maak hiervan een verslag in beeld en tekst.

  • Maak een PowerPointpresentatie van de zichtbaarheid van John Henry Newman in de angelsaksische wereld. Voorzie de beelden van bijschriften die laten uitkomen in welke mate Newman tot de iconen van de Engelse geschiedenis behoort.

Een detailopname van een groot beeld van Newman dat te vinden is bij de Brompton Oratory in Londen.

Wikimedia Commons

Tijdens zijn bezoek aan Engeland in 2010 heeft paus Benedictus XVI in een openluchtmis in Birmingham John Henry Newman zalig verklaard. Zijn jaarlijkse feestdag is voortaan op 9 oktober. Newman is in 2019 door paus Franciscus heilig verklaard (zie Biografie).

BBC

Tips voor verdieping en verwerking