Damiaan de Veuster

Een gewoon mens die uitzonderlijke dingen deed

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Bij het vervaardigen van dit onderwerp is dankbaar gebruik gemaakt van de documentaire Damiaan, de held van iedereen, een KRO-documentaire in 1989 vervaardigd door Marga Kerklaan. In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven wordt een DVD-exemplaar bewaard.

  • Robrecht Boudens, Het missionaire elan, in: Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk, Averbode/Kampen 1987, geeft achtergrondinformatie over de missionaire opleving in de loop van de 19e eeuw.

  • Op de Belgische website Thomas. www.godsdienstonderwijs.be bevindt zich Damiaan; een didactische bundel. Deze bundel is ten behoeve van het onderwijs online gezet naar aanleiding van de heiligverklaring van Damiaan in 2009. Het bevat veel bronnen, waaronder tal van citaten uit zijn correspondentie en ook verwijzingen naar beeldmateriaal.

  • Dirk Musschout richt zich in zijn in 2009 verschenen boek Damiaan. De held van Molokai vooral op de jeugd.

  • De meest recente en uitvoerige biografie over Damiaan is die van Hilde Eynikel, Hotel Molokai. Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen. Uitgeverij Lannoo 2009.

Opdrachten

  • Damiaan is in 2005 gekozen tot de ‘Grootste Belg aller tijden’ in een verkiezing die door de Vlaamse omroep VRT werd georganiseerd. Probeer te achterhalen wat de motivatie van veel Vlamingen is geweest om hem deze eretitel te geven.

  • Vooral in België, maar ook wel in Nederland, komt de naam ‘Damiaan’ op heel veel plaatsen voor. Maak hiervan een inventarisatie en ga na waarom men voor die naam koos.

  • In de tijd van Damiaan was de ziekte aids nog niet ontdekt. Pas in de jaren tachtig van de 20e eeuw was de medische wetenschap in staat de ziekte te herkennen. In welke opzichten kun je lepra in de 19e eeuw vergelijken met aids in de 20e eeuw? Ga na waarom de ontdekking van beide ziekten zo’n schok veroorzaakte. Ga vervolgens bij beide ziekten na welke maatregelen er tegen werden genomen. Onderzoek vervolgens waarom de rol van Damiaan in de omgang met getroffen patiënten van beide ziekten zo van betekenis was en nog is.

  • Over het leven van Damiaan zijn in de loop der jaren talrijke speelfilms gemaakt. Zoek uit welke films dit zijn, onderzoek of er nog exemplaren op DVD beschikbaar zijn. Bekijk vervolgens een zo’n film en geef je oordeel.

  • Ondanks zijn verblijf in voor die tijd verre oorden voelde Damiaan zich altijd sterk verbonden met zijn familie en vroegere woonplaats in Vlaanderen. Zoek aan de hand van citaten uit zijn correspondentie in Damiaan, een didactische bundel naar aanwijzingen hiervoor.

Damiaan heeft een bronzen standbeeld, ontworpen door Marisol Escobar, in de Zuilenhal van het Congres in Washington. Zijn beeld is er als een van de twee helden van de staat Hawaï, in 1969 geplaatst als enige niet-Amerikaan.

National Statuary Hall Collection, Washington - Wikimedia Commons

Over het leven van Damiaan zijn verschillende speelfilms gemaakt. Hier 'Damien. The Leper Priest', 1980.

Tips voor verdieping en verwerking