Dietrich Bonhoeffer

Een christen-theoloog in verzet

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenis, verzameld en ingeleid door Eberhard Bethge. Ten Have, Baarn, 1996 (zesde druk).

• Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer: theoloog, christen, tijdgenoot. Ten Have Baarn (z.j.). Een monumentale biografie, geschreven door een van de naaste vrienden van Bonhoeffer.

• Renate Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven. Uitgeverij Ten Have Baarn 2004. Een beknopte biografie, geschreven door een dochter van Eberhard Bethge.

• Mary Glazener, De beker der gramschap. Dietrich Bonhoeffer in verzet tegen Hitler. Uitgeverij Kok, Kampen, 1995. Een uit het Engels vertaalde biografische roman die zeer lezenswaardig is.

Dietrich Bonhoeffer Theoloog Christen Tijdgenoot is de website van het Bonhoeffer Werkgezelschap (Nederlandstalig). Hierop bevindt zich informatie over de persoon Bonhoeffer en ook over de activiteiten die het Werkgezelschap onderneemt.

• Ook op de website van het Bonhoeffercollege in Castricum is informatie over de persoon Bonhoeffer en zijn gedachtegoed opgenomen.

Wikipedia over Bonhoeffer Hierin is een overzicht van een groot aantal werken (in Nederlandse titels) opgenomen.

Bonhoeffer. Zo luidt een gedramatiseerde documentaire die slechts alleen in een Engelstalige versie verkrijgbaar is.


Opdrachten

• Het bekendste gedicht van Dietrich Bonhoeffer is ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Dit gedicht is door verschillende componisten in Duitsland en Nederland getoonzet. Via deze link vind je daarvan een voorbeeld. Zoek via Google naar enkele andere voorbeelden. Maak van je bevindingen een beknopt verslag.

• Maak voor het vak geschiedenis een verslag over het verzet binnen de Duitse kerken tegen het bewind van Hitler. Belicht daarin de bijzondere rol van Dietrich Bonhoeffer. Je kunt hierbij gebruikmaken van de hierboven vermelde bronnen.

Een collage gemaakt met foto's van Bonhoeffer.

Deze plaquette door Johannes Grützke bevindt zich bij de Matthäus Kirche in Berlijn-Tiergarten.

Wikimedia Commons

'Von guten Mächten wunderbar geborgen' door Siegfried Fietz

Von guten Mächten treu und still umgeben,

Behütet und getröstet wunderbar,

So will ich diese Tage mit euch leben

Und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

Erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,

Noch drückt uns böser Tage schwere Last.

Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen

Das Heil, für das du uns bereitet hast.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

Erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,

Die du in unsre Dunkelheit gebracht.

Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

Erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking