Nicolaas van Myra

Een gelovig man die volksheilige werd

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Veel informatie over Nicolaas kun je vinden in Wikipedia.

  • Op de website Heiligen Net, samengesteld door pater Dries van den Akker s.j., is een uitgebreide plaats ingeruimd voor Nicolaas van Myra: veel informatie.

  • De vier denominatieve afdelingen van de AOb (ABO-AVMO-St. Bonaventura-CVHO) hebben samen de CD-Rom ‘Feestdagen en vieringen’ ontwikkeld. Onder ‘Algemeen’ bevindt zich het onderdeel ‘Sinterklaas’ met daarin opgenomen een inleiding, het verhaal van de heilige, achtergronden en suggesties voor opdrachten (‘doen’).

  • Gijs Dragt en Aranka Wijnbeek stelden Het boek van Sinterklaas en Zwarte Piet (uitgave: D33 publicaties z.j.) samen. Dit rijk geïllustreerde boek wil vooral laten zien hoe de verering van Nicolaas zich tot een waar volksfeest in de Lage Landen heeft ontwikkeld.

  • Veel Engelstalige informatie is te vinden op de website van het St. Nicholas Center.

Opdrachten

  • Het beeld van Sint-Nicolaas als bisschop in een rode mantel met mijter en staf is in Nederland in het algemeen bekend. Toch zijn er ook geheel andere afbeeldingen van de goedheiligman. Zoek via internet naar afbeeldingen waarop Nicolaas op totaal andere wijze staat uitgebeeld en geef hiervoor een verklaring.

  • (Voor leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs.) Ga naar de site van School TV Beeldbank en zoek daar naar Sint-Nicolaas. Je kunt daar een filmpje over het leven van Sint-Nicolaas zien. Bekijk dat eerst. Ga daarna naar de andere onderdelen. Lees bij ieder onderdeel eerst de tekst en maak daarna de opdrachten. Vraag na afloop aan je leerkracht of je het goed hebt gedaan.

  • Over Nicolaas zijn vele legenden bekend. Kies een vijftal legenden uit en zoek via internet naar kunsthistorische afbeeldingen waarin de verhalen worden afgebeeld. Stel een presentatie /spreekbeurt over dit onderwerp samen om je klasgenoten duidelijk te maken dat Sint-Nicolaas meer is dan de man die cadeautjes en strooigoed komt brengen.

  • Het Sinterklaasfeest ligt de laatste jaren van verschillende kanten onder vuur. Twee belangrijke kritiekpunten:

1) Het is veel te veel een commercieel feest geworden.

2) Het is discriminerend naar vooral nieuwe bevolkingsgroepen, dikwijls van niet-christelijke afkomst.

Onderzoek een van de twee kritiekpunten: Welke argumenten hanteert men voor het kritiekpunt? Ben je het eens of oneens met die kritiek? Beargumenteer je antwoord.

Dit werk van Gentile da Fabriano (ca. 1425) beeldt de jonge Nicolaas uit, die als baby rechtop in zijn badje staat.

Wikimedia Commons

St. Nicolaas redt drie onschuldig veroordeelde mannen van de doodstraf. Schilderij door Ilja Repin (1844-1930)

Wikimedia Commons

Een intocht van een traditionele Sint-Nicolaas met Zwarte Piet in Nederland. De laatste jaren verloopt de intocht van Sint met zijn knecht op heel wat plaatsen wat grimmiger in verband met de aanwezigheid van een Zwarte Piet. Door sommigen wordt hij gezien als een iemand die wordt geassocieerd met een periode van slavernij en racisme. Anderen vinden die opvatting onterecht en houden vast aan Zwarte Piet als onderdeel van een typisch Nederlandse traditie. Toch is in heel wat plaatsen geen sprake meer van zwart geschminkte Pieten, maar wel van roetveegpieten.

Joseph Haydn, Missa Sancti Nicolai, Kyrie

Meer informatie

Tips voor verdieping en verwerking