Alida Bosshardt

Een geüniformeerd strijdster voor de onderdrukte medemens

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Op de website van de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich het Dossier Majoor Bosshardt (1913-2007). Hierin bevindt zich een biografie, een verwijzing naar boeken die over haar geschreven zijn. Ook vind je daar boeken zij zelf heeft geschreven en aan heeft meegewerkt.

• Eline Verburg, Majoor Bosshardt. Een leven voor anderen, Uitgeverij BZZTôH, ’s-Gravenhage, 2004. In dit boek, dat verschillende geactualiseerde edities kent, heeft Eline Verburg de verhalen die majoor Bosshardt over haar eigen leven vertelde opgetekend en tot een autobiografie verwerkt.

• Susan Smit, Wijze vrouwen, Uitgeverij Arena, 2007 (herziene druk). In dit boek verhaalt de schrijfster over inspirerende ontmoetingen met bekende, oudere vrouwen. Hoofdstuk 9 heet Verbinding met anderen: Majoor Bosshardt.

• 94 dagen na haar afscheid en uitvaart op 94-jarige leeftijd heeft de NCRV in samenwerking met het Leger des Heils een DVD met als titel ‘Bijzonder gewoon’ uitgebracht. Hierop staan verschillende tv-opnamen o.a. Villa Felderhof met Herman Brood waarbij majoor Bosshardt betrokken is geweest. De opbrengst is bestemd voor het Majoor Bosshardt Fonds.


Opdrachten

• Op You Tube staat een filmpje met een levensloop van de toen net overleden majoor Bosshardt. Bereid een spreekbeurt over majoor Bosshardt voor, waarin je tevens gebruik van dit filmpje gaat maken. Het is heel goed om na afloop met je klasgenoten hierover te discussiëren. Welke vragen om de discussie op gang te brengen zou je aan je medeklasgenoten stellen?

• Majoor Bosshardt was het boegbeeld van het Leger des Heils in Nederland. Op de website van het Leger kun je adressen vinden van ‘korpsen’ en andere groepen die in de organisatie actief zijn. Maak een inventarisatie van de activiteiten die het Leger op plaatselijk/regionaal niveau verricht. Probeer daarvoor met een ‘korps’ of groep in contact te komen.

• Op zaterdag 30 juni 2007 vond in Amsterdam de uitvaartdienst van majoor Bosshardt plaats. In de media is daar destijds veel aandacht aan besteed. Op verschillende sites vind je beeldverslagen van de herdenkingsbijeenkomst in de kerk. Inventariseer aan de hand van beelden enkele typische uiterlijke kenmerken van het Leger des Heils en probeer ze te verklaren

Omslag van een biografie in het Engels over leven en werk van William Booth.

In een uitzending van Villa Felderhof wordt de popzanger Herman Brood in bad geholpen door majoor Bosshardt.

Sinds een aantal jaren reikt het Leger des Heils de Majoor Bosshardtprijs uit aan iemand die zich voor de samenleving op een bijzondere manier inzet. In 2012 is de prijs uitgereikt aan tv-presentatrice Lucille Werner. In 2017 ging de prijs naar Linda de Mol.

Foto ANP, gepubliceerd in AD 11-05-2012

Amsterdam heeft sinds 2013 ook zijn Majoor Bosshardtmonument. Het is gemaakt in de vorm van een bankje met daarop de woorden:

God dienen is mensen dienen.

Mensen dienen is God dienen.

A.M. Bosshardt,

majoor.

Het sculptuur is te vinden op de O.Z. Achterburgwal tegenover nr. 14, het huis waarin de majoor jarenlang heeft gewoond. Het is een ontwerp van Peter de Leeuwe.

Wikimedia Commons - Marion Golsteijn

In het Broersepark in Amstelveen bevindt zich de Majoor Bosshardtbrug. Bekijk een reportage van RTV Noord-Holland gemaakt kort voor de onthulling op 11 juli 2012.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking