Gisbertus Voetius

Een voorvechter van calvinistische vroomheid

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

* Via de website Thuis in Brabant vind je gemakkelijk veel informatie over deze predikant. Een prima start voor verdere studie!


Opdrachten

• Maak een collage van een pagina A3 met daarop de levensloop van Voetius. Kijk voor een voorbeeld op de website Entoen.nu. De canon van Nederland. Houd aan de hand van de collage een presentatie over leven en werk van Voetius en ga daarbij ook in op zijn werkzaamheden voor de Nadere Reformatie.

• Ga na waar het conflict tussen Arminius en Gomarus nu eigenlijk om draaide. Probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen waarom het voor Maurits van belang was de kant van Gomarus te kiezen en wat hem dat heeft opgeleverd en gekost. Maak van je bevindingen een werkstuk.

• De strijd tussen “rekkelijken” en “preciezen” is vanaf de synode van Dordrecht een aantal malen opgelaaid, om verschillende redenen.

Ga na waar en wanneer dat in de afgelopen vier eeuwen is gebeurd, waar het verschil van mening om draaide en wat de “winnaars” en “verliezers” ermee zijn opgeschoten.

In het stadje Heusden bevindt zich ter nagedachtenis van Voetius een gedenksteen. De tekst luidt:

Gegroet, Heusden,

dat door de geleerde Voetius

sinds lang gezegend is

en dankzij de naam

van deze grote man

nog altijd schittert.

19-11-2008

Een protestantse kerkdienst op een schilderij uit 1624. De preekstoel staat centraal. Daarop staat de dominee. Onder leiding van een voorzanger zingen de gelovigen psalmen.

Anna Maria van Schurman (1607-1678), een begaafde vrouw die tot de net opgerichte universiteit in Utrecht toegelaten wilde worden. Dat was in die tijd alleen voor mannen weggelegd. Voetius gaf toch toestemming voor het volgen van de openbare hoorcolleges, maar Anna Maria moest wel achter een gordijn zitten.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking