Franciscus van Assisi

Van rijkeluiszoon naar armoedzaaier in dienst van God

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Helene Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten, Amsterdam 1988. Dit boek wordt beschouwd als van de beste boeken over Franciscus. Het bestaat uit drie delen. In deel 1 is een beschrijving in kroniekvorm opgenomen van de gebeurtenissen in de periode 1180-1226. In deel 2 vertellen volgelingen van Franciscus wat ze zich over zijn leven herinneren. In deel 3 geeft de auteur haar eigen visie.

• Ilse Dorren, Umbrië - Het land van Sint Franciscus van Assisi, Rijswijk 1991. Dit boek is bedoeld als een historische reisgids voor een bezoek aan deze streek, die zoveel sporen van Franciscus bevat. Het boek geeft niet alleen informatie over de te bezoeken plaatsen maar besteedt ook aandacht aan de achtergronden met o.a. een overzicht van het leven van Franciscus

Franciscus van Assisi. Heilige tegen wil en dank (DVD) Duur: 50 minuten. Is vanwege het goede evenwicht tussen beelden en het gesprokene zeer geschikt als inleiding op de persoon Franciscus.

Franciscaanse Beweging. Deze website geeft veel informatie en een inkijkje in de activiteiten van allen die tegenwoordig op een of ander manier deel uit maken van de beweging.

Katholiek Nederland Onder ‘Katholicisme’ en Encyclopedie’ staat een levensbeschrijving over Franciscus. Daarnaast staan er verschillende links naar zowel radio- als televisieprogramma’s over het leven en de betekenis van Franciscus.

Heiligen 3s. Deze site van pater Dries van den Akker sj omvat een uitvoerige levensbeschrijving. Daarnaast is er een overzicht van de vele verhalen om de figuur Franciscus.


Opdrachten

• Rond Franciscus zijn verschillende verhalen ontstaan. Zoek op de site Heiligen 3s drie voorbeelden en werk die uit in een verslag. Misschien kun je via Google Afbeeldingen geschikte illustraties hierbij vinden.

• De Franciscaanse Beweging is ook in onze tijd nog steeds actief. Probeer met gegevens op hun site te achterhalen op welke wijze volgelingen van Franciscus zich in de huidige samenleving inzetten.

• Verschillende tradities in onze samenleving zoals de kerststal met Kerstmis en Werelddierendag hebben een relatie met het leven van Franciscus. Ga dit aan de hand van het bronnenmateriaal nader uitzoeken

• 20e eeuwse Franse componisten als Olivier Messiaen en Francis Poulenc zijn in hun werken geïnspireerd door Franciscus van Assisi. Probeer bij iedere componist te achterhalen hoe zij die inspiratie in hun muziekwerken hebben uitgewerkt.

Over Franciscus bestaan veel verhalen. Hier het verhaal van Franciscus met de wolf van Gubbio. Lees op Heiligen 3s, waarover dit verhaal gaat.

De omslag van de DVD Franciscus van Assisi. Heilige tegen wil en dank.

Het Zonnelied voor kinderen ‎‎(Museum De Mindere of Franciscus Museum, Sint-Truiden)‎‎

Op 13 maart 2013 kozen 115 kardinalen in een conclaaf de Argentijnse kardinaal en aartsbisschop Jorge Bergoglio tot paus. Hij was de eerste paus die koos voor de naam Franciscus. De nieuwe paus zei te verlangen naar 'een arme kerk voor de armen', vandaar dat hij zich naar de grote heilige had vernoemd. Op 4 oktober in hetzelfde jaar ging de paus samen met enkele kardinalen op bedevaart naar Assisi.

Een opera over het leven van Franciscus door Olivier Messiaen, fragment

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking