Helder Cámara

Een ‘rode bisschop’ met inzet voor gerechtigheid en vrede

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op Wikipedia is beperkte informatie over Helder Cámara te vinden. Er bevindt zich wel een lijstje van zijn publicaties.

  • Een Nederlandstalige biografie is geschreven door Wim Hornman, De rode bisschop. Roman over Dom Helder Cámara. Het verscheen bij uitgeverij Gottmer in 1970.

  • In het boek Ooggetuige Latijns-Amerika. De geschiedenis van Latijns-Amerika, ingeleid door Dr. A.L. Constandse, Amsterdam 1975 bevindt zich een hoofdstuk met als titel ‘De scheppende revolutie van Hélder Cámara’ dat verschillende citaten bevat uit zijn redevoeringen bevat (p. 133).

  • In H.Ph. Vogel, Geschiedenis van Latijns-Amerika (Utrecht 1985) wordt in hoofdstuk 7 aandacht aan de positie van de katholieke kerk in Zuid-Amerika besteed (p. 278).

  • Het overlijden van Cámara in 1999 vormde voor veel Nederlandse kranten aanleiding herdenkingsartikelen op te nemen. Zo verscheen er in Trouw van 6 februari 1999 een dergelijk artikel van de hand van Pieter van der Ven met als titel: De naam van een woedende stormvlaag.

  • Een ander herdenkingsartikel is van de hand van Dr. José Comblin. Op de website van rk-kerkplein.org (22 augustus 1999) beschrijft hij - in een vertaling door Isaac Wüst - zijn visie op de persoon en het werk van Helder Cámara.

Opdrachten

  • Helder Cámara was onder progressieve christenen zeer populair. Ook buiten christelijke kring kon hij rekenen op respect en waardering. Probeer na te gaan hoe in het hedendaagse Nederland de naam ‘Helder Cámara’ nog voortleeft. Onderzoek of er kerken, scholen, ziekenhuizen, straten enz. naar hem genoemd zijn. Probeer er ook achter te komen, waarom een instelling of gemeentebestuur voor deze naam heeft gekozen.

  • Helder Cámara wordt vanwege zijn keuze voor een geweldloze sociale revolutie dikwijls op één lijn gesteld met belangrijke voorgangers als Gandhi en Martin Luther King. Maak in een verslag een vergelijking tussen deze drie mannen. Geef bij ieder aan door welke maatschappelijke omstandigheden zij in verzet kwamen, waarom zij daarbij een keuze voor geweldloosheid maakten en welke tegenslagen zij te overwinnen hadden.

  • Tegenwoordig rekent men Brazilië tot de zogenaamde BRIC-landen. In de afkorting verwijst de B naar Brazilië. Naar welke landen verwijzen de andere letters? Welke overeenkomst is er tussen deze landen waardoor ze in één afkorting worden aangegeven? Probeer vervolgens een antwoord te geven op de volgende stelling: ‘Het is voor de bevrijdingstheologen (en hun navolgers) steeds minder noodzakelijk om voor sociaal zwakkeren in een land als Brazilië in de bres te springen’.

Marcelo Barros (rechts) schreef dit boek over zijn leermeester Dom Helder Cámara.

Helder Cámara vormde een boegbeeld voor veel progressieve christenen, vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Tips voor verdieping en verwerking