Hadewijch

De middeleeuwse mystica

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Bij de Historische Uitgeverij te Groningen verscheen in 2009 het eerste deel van een moderne editie van Hadewijchs werk, de Liederen. In het Vooraf bij deze uitgave vind je de meest recente gegevens over haar leven en werk. Een uitgave van haar Visioenen en haar Brieven is in voorbereiding. Hadewijch, Liederen. Ed. Fraeters en Willaert. Groningen, 2009. ISBN 978-90-6554-478-0.

  • Frits van Oostrom bespreekt Hadewijch en haar omgeving uitgebreid in Stemmen op schrift, het eerste deel van Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Amsterdam, 2006. ISBN 90 351 2964 4. In het hoofdstuk “Schrijvende vrouwen” worden enkele tientallen pagina’s besteed aan Hadewijch.

  • Op de website www.literatuurgeschiedenis.nl vind je in de afdeling Middeleeuwen een geluidsfragment van een voorgelezen visioen van Hadewijch, naast andere informatie over haar en haar tijd.

Opdrachten

  • In het christendom speelt de mystiek, het streven naar eenwording met God en/of Christus, een rol. Hadewijch is een voorbeeld van een mystica, een vrouw die graag zo dicht mogelijk bij Christus wilde zijn. Probeer zo goed mogelijk te achterhalen wat mystiek is, in welke godsdiensten het een rol speelt, en waarom mystici vaak in aanvaring komen met de officiële kerk. Presenteer je bevindingen in overleg met je leraar.

  • Leen de moderne uitgave van Hadewijchs Liederen via de bibliotheek. Op de bijbehorende cd’s worden de liederen ten gehore gebracht, soms gesproken, soms ook gezongen. Maak een eigen keuze uit dit materiaal en gebruik die selectie voor een presentatie over Hadewijchs poëtische kwaliteiten. Vertel daarbij uiteraard ook over haar leven en haar plaats in de Nederlandse literatuur.

De omslag van het boek geschreven door Frits van Oostrom. In het hoofdstuk 'Scheppende vrouwen' aandacht voor Hadewijch en anderen.

Liederen van Hadewijch zijn onder de naam Hadewijch Songs Online ook op de site van het Ruusbroec Instituut te horen. Zie onderaan de webpagina: op de afbeeldingen van de 4 CD's doorklikken naar de geluidsopnamen.

In 2009 is de speelfilm Hadewijch door regisseur Bruno Dumont in première gegaan. Zie YouTube-opname: Wie was Hadewijch?

Veerle Fraeters over Wie was Hadewijch? De aanleiding is de speelfilm Hadewijch door regisseur Bruno Dumont (2009).

YouTube

Frank Willaert leidt in en leest Lied 9 hardop. Veerle Fraeters geeft verderop een toelichting.

YouTube

Tips voor verdieping en verwerking