Edith Stein

De geleerde non die vanwege haar joodse afkomst in Auschwitz werd vermoord

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Via Google is veel informatie te verkrijgen over het leven van Edith Stein. Onder de kop Heilige Edith Stein is op de website van Heiligen.net een zeer uitvoerige biografie met veel achtergrondinformatie te lezen. Op de site van de Stichting Dr. Edith Stein Echt is een gedegen levensloop te lezen en wordt een wandelroute in Echt aangegeven, die haar verblijf in deze plaats verduidelijkt.

  • In het boek Aartsbisschop in oorlogstijd, een portret van kardinaal De Jong 1885-1955 heeft Ton H.M. van Schaik in het hoofdstuk Protest tegen de Jodenvervolging uitvoerig geanalyseerd onder welke omstandigheden de Gestapo in Nederland er toe is overgegaan Edith Stein op te pakken en op transport naar Auschwitz te stellen.

  • Dr. Willem Heemskerk heeft onder de titel De heilige Edith Stein en haar tijd een gedegen biografie geschreven, die onlangs herdrukt is. Uitgave Stichting Charles Beltjens, z.j. en o.a. verkrijgbaar bij de eerder genoemde stichting in Echt.

Opdrachten

  • In ons land zijn twee tamelijk bekende scholen genoemd naar Edith Stein. De ene is een interconfessionele middelbare school in Den Haag en de andere een interdenominatieve opleiding voor leraar basisonderwijs in Hengelo. Welke scholen zijn dit; wat maakt deze scholen bijzonder en op welke wijze kun je hun doelstellingen in verband brengen met het gedachtegoed van Edith Stein?

  • Houd een spreekbeurt over het leven van Edith Stein. Neem daarbij als uitgangspunt de verschillende plaatsen waar zij korte of langere tijd gewoond heeft, vertel steeds waarom zij daar was en welke betekenis dit verblijf voor haar en haar omgeving gehad heeft.

  • Onderzoek voor een profielwerkstuk de relatie tussen de katholieke kerk en de joden in de twintigste eeuw. Plaats in die relatie de bijzondere levenswandel van Edith Stein en geef aan hoe haar zalig- en heiligverklaring uitgegroeid is tot een omstreden kwestie.

Ook in Duitsland bevinden zich op verschillende plaatsen gedenkplaatsen ter herinnering aan Edith Stein, zoals hier bij een klooster in Siegburg.

Het logo van basisschool Edith Stein in Zijlaat, een kerkdorp in de gemeente Veghel (Noord-Brabant).

Edith Stein College - Den Haag Scholengemeenschap voor VWO-HAVO-MAVO-ISK. Aan het Edith Stein College zijn Internationale Schakelklassen (ISK) verbonden. Dit zijn speciale klassen voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, die nog maar heel kort in Nederland zijn en het Nederlands nog niet of nauwelijks beheersen.

Facebook

In Nederland dragen verschillende scholen de naam 'Edith Stein'. Hier de Hogeschool Edith Stein in Hengelo. Op 1 januari 2013 fuseerde Hogeschool Edith Stein met Saxion. Voorlopig blijft de Edith Stein op haar huidige locatie onderwijs verzorgen. Per 2015 verhuist de Saxion Lerarenopleiding Hengelo naar een nieuw te bouwen accommodatie. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige Natuurmuseum in Enschede.

Wikipedia

Tips voor verdieping en verwerking