Michelangelo

Een schepper in steen, verf en bouwmateriaal

Michelangelo Buonarotti

Michelangelo Buonarotti

Een jonge beeldhouwer

Michelangelo Buonarotti werd in 1475 in Toscanë (Italië) geboren. Zijn vader wilde dat zijn zoon rechten ging studeren, maar het bleek dat de jonge Michelangelo veel meer van tekenen hield. Hij koos uiteindelijk voor een loopbaan als kunstenaar. Toen hij wat ouder werd, vertrok hij naar Florence, een belangrijke handelsstad en centrum van de kunst in Midden-Italië. Daar leerde hij de beginselen van het beeldhouwen. Al gauw bleek dat hij op dat terrein een bijzonder talent had. Uit één reusachtig blok marmer maakte hij een enorm groot beeld van David, een bijbels figuur die de reusachtige Goliath had verslagen. Dit beeld kreeg een plaats op een van de pleinen in Florence. In Rome had hij intussen een ander groot beeldhouwwerk gemaakt. Een beeld van Maria met haar pas gestorven zoon Jezus, dat Pietà wordt genoemd en nog steeds is te zien in de St.-Pieter.

Mozes

Paus Julius II was zo onder de indruk van het werk van Michelangelo dat hij hem de opdracht gaf een grafmonument voor de paus te ontwerpen. Dit werk heeft Michelangelo tot zijn teleurstelling nooit kunnen voltooien. Een van de weinige beelden die bewaard zijn gebleven is Mozes, een profeet uit het Oude Testament. Dit beeld kreeg later een plaats in een van de andere kerken in Rome.

Sixtijnse kapel

De paus wilde dat Michelangelo ging werken in de Sixtijnse kapel, een kerkruimte in het Vaticaan die een van zijn voorgangers had laten bouwen. In deze kapel hadden verschillende kunstenaars al fresco’s (wandschilderingen) met godsdienstige voorstellingen gemaakt. De paus wilde dat Michelangelo de plafondgewelven van de kapel zou beschilderen. Dat werd voor de kunstenaar een zwaar karwei, want hij moest nu dagenlang boven zijn hoofd schilderen. Omdat de net opgebrachte kalklaag snel kon opdrogen moest hij bij ieder onderdeel in korte tijd de verf opbrengen. Menigmaal was hij over het resultaat niet tevreden, verwijderde het en begon weer helemaal opnieuw. Na vier jaar was hij met de schilderingen klaar. Op het plafond stonden verschillende taferelen uit het Oude Testament zoals de Schepping afgebeeld. De vele dikwijls naakte figuren wekten veel opschudding, maar voor Michelangelo betekende was de menselijke schoonheid een afspiegeling van de hemelse schoonheid, door God geschapen. Bovendien betekende schilderen voor hem niet anders dan beeldhouwen op het platte vlak.

Ruim twintig jaar later maakte Michelangelo nog een groot werk in de Sixtijnse kapel. Op de grote achterwand schilderde hij het Laatste Oordeel: het einde der tijden als God zal oordelen wie naar de hemel en wie naar de hel gaat. Ook deze schildering wekte veel opschudding: een andere schilder kreeg later de opdracht de vele naakte figuren van ‘broekjes’ te voorzien.

Sint-Pieter

Intussen waren verschillende architecten betrokken bij de bouw van de nieuwe Sint-Pieter, maar na vele jaren was die nog steeds niet voltooid. Ook Michelangelo werd hiervoor gevraagd: hij ontwierp een enorme koepel boven het gedeelte van de kerk waar zich het graf van de apostel Petrus zou moeten bevinden. Uit respect voor de bouwmeesters uit de Romeinse oudheid heeft Michelangelo heeft de koepel bewust een meter kleiner gehouden dan de koepel van het Pantheon. De koepel kende geen ronde vorm, maar werd ontworpen in de vorm van ellips. Hij maakte de voltooiing van dit indrukwekkende bouwwerk overigens niet mee: hij overleed op hoge leeftijd te Rome in 1564. Aan het leven van een de grootste en meest veelzijdige kunstenaars in de geschiedenis was daarmee een einde gekomen.

Mozes, een profeet uit het Oude Testament. Dit beeld behoort tot het grafmonument voor paus Julius II, dat Michelangelo nooit heeft kunnen voltooien.