Geert Grote

Een succesvolle, middeleeuwse boeteprediker

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• In de ‘Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen’ hebben Jan en Annie Romein een indringend portret geschetst van het leven en de betekenis van Geert Grote in hun opstel: ‘Geert Groote, 1340-1384 * De laatste middeleeuwer’ (Amsterdam, 1976)

• Wikipedia, de vrije encyclopedie op internet, geeft veel toegankelijke informatie: kijk bijvoorbeeld bij ‘Geert Grote’, ‘Moderne Devotie’, ‘Broeders van het Gemene Leven’, ‘Congregatie van Windesheim' en ‘De Imitatio Christi’.

• Een zeer verrassend boekje is ‘Contra Turrim, Geert Grote en de kredietcrisis’, geschreven door Jeroen Buve (Deventer, 2009). Het geschrift van Geert Grote tegen de bouw van de toren van Utrecht wordt hier in verband gebracht met de hoogmoed en de geldhonger van de bankdirecteuren, die de crisis in de financiële wereld van 2008/2009 hebben bevorderd.


Opdrachten

• Deventer en Geert Grote zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ga na hoe dat zit. Gebruik hierbij behalve gegevens uit de biografie van Geert Grote ook de websites ‘Vrienden Geert Groote Huis’, ‘Geert Grote Universiteit’, ‘Geert Grote Dag’ en ‘Deventer en Geert Grote’.

Erasmus en Luther zijn zeker beïnvloed door het denken van Geert Grote. Vergelijk deze drie grote figuren in de geschiedenis van het christendom en laat duidelijk overeenkomsten en verschillen zien.

Marcel Seelen, Geert Groote en het onderwijs. Spiritualiteit van de werkvloer. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Geert Grooteschool te Amsterdam.

Omslag van het boek 'Contra Turrim, Geert Grote en de kredietcrisis’, geschreven door Jeroen Buve (2009)

De volledige titel van dit boek is: Moderne Devotie. Terug naar de bron met Geert Grote (1340-1384) & Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). Het is verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling over deze beweging in het Stedelijk Museum Zwolle en Museum de Fundatie in Zwolle.

Het Geert Grote Huis, een nieuw museum, bevindt zich sinds 2013 in de binnenstad van Deventer.

Wikimedia Commons

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking