Ulrich Zwingli

De Zwitserse Luther die sneuvelde in de strijd

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Uiteraard kun je via Google veel informatie over Zwingli vinden (Wikipedia).

  • Voor dit onderwerp is echter voornamelijk gebruik gemaakt van het boek van Volker Leppin, Das Zeitalter der Reformation. Eine Welt im Űbergang. ISBN 978-3-8062-2108-4. Het boek is weliswaar in het Duits geschreven, maar het geeft een uitstekend overzicht van de Reformatie, waarbij alle belangrijke reformatoren worden behandeld.

Opdrachten

  • De verdeeldheid onder protestanten is voor een deel veroorzaakt door een verschil in opvatting over de betekenis van het Avondmaal. Luther, Zwingli en Calvijn hadden daarover verschillende ideeën. Die verschillen waren voor hen zo fundamenteel dat ze tot soms heftige tegenstellingen aanleiding gaven en ook nu nog geven. Probeer de Avondmaalsopvattingen van Luther, Zwingli en Calvijn eens in kaart te brengen. Inventariseer de overeenkomsten en de verschillen en ga na hoe die in onze tijd nog steeds al of niet van belang zijn in het Nederlandse protestantisme. Betrek ook je eigen opvatting over het Avondmaal hierbij.

  • In Zürich bevindt zich een standbeeld van Zwingli. Hij staat afgebeeld met een zwaard in de ene en een bijbel in de andere hand. Bekijk het standbeeld nauwkeurig (in Zürich of op het internet), geef er een beschrijving van en verklaar waarom Zwingli juist zo is neergezet. Zoek vervolgens naar vergelijkbare beelden van Luther en Calvijn en noteer de overeenkomsten en de verschillen. Houd over de resultaten van je onderzoek een korte presentatie.

Detail van het Zwinglimonument dat zich in Zürich vlak naast de Wasserkirche bevindt.

Wikimedia Commons

Beelden van gips, vervaardigd in 1869, van de drie hervormers: Zwingli, Luther en Calvijn in de kerk van Farmsum, een dorp direct grenzend aan Delfzijl. Misschien wil de ontwerper met de beelden aangeven dat er plaats is voor ieder, van de volgelingen van Zwingli (vrijzinnig) tot die van Calvijn (rechtzinnig)?

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking