Juliana van Stolberg

De religieus bewogen stammoeder van het Huis van Oranje-Nassau

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Reinildis van Ditzhuyzen: Deine getreuwe Mutter allerzeit, Juliana von Stolberg 1506-1580, Münster, 2006. Een zowel in het Duits als in het Nederlands geschreven beknopte biografie van Juliana van Stolberg met voldoende achtergrondinformatie en rijk aan illustraties.

  • Ethel Herr: Mijn schild ende betrouwen, roman, Kampen, 2007. Een jeugdroman waarin de dochter van Willem van Oranje Maria vertelt over haar bijzondere ontmoetingen met haar oma Juliana. Gemakkelijk leesbaar met een goede historische basis.

  • E. Becker: Schloss und Stadt Dillenburg, ein Gang durch ihre Geschichte in Mittelalter und Neuzeit, Wiesbaden, 1950. Een gedegen maar ook nogal taai overzicht van de geschiedenis van Dillenburg.

  • Juliane Ossner: Museumgids door de Willemstoren, Dillenburg, 1998. De officiële museumgids van het Oranje-Nassaumuseum ‘Willemtoren’ in Dillenburg. Veel informatie, maar nogal fragmentarisch beschreven.

  • Els Kloek (red.): Juliana van Stolberg, stammoeder huis van Oranje, in: 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Nijmegen, 2013, p. 136-138. Een voortreffelijk kort overzicht.

Opdrachten

  • Maak een PowerPointpresentatie over het leven en de betekenis van Juliana van Stolberg aan de hand van foto’s van steden, burchten, personen, monumenten en dergelijke. Maak voor klasgenoten inzichtelijk hoe bijzonder de moeder van Willem van Oranje was.

  • Neem het Haagse monument van Juliana van Stolberg en haar vijf zonen als uitgangspunt voor een beschrijving van de betekenis van deze figuren van het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de Tachtigjarige Oorlog. Ontwerp hierbij een folder met uitleg van het monument voor de Haagse VVV.

Het monument van Juliana van Stolberg en haar vijf zoons in Den Haag.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking