Thomas Cranmer

Een zowel invloedrijke als omstreden Engelse hervormer

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Twee Engelstalige en goed toegankelijke biografieën over Cranmer zijn: Jasper Ridley: Thomas Cranmer, Oxford, 1962 en Diarmaid MacCulloch: Thomas Cranmer: A Life, London, 1997

• Zeer informatieve hoofdstukken over Cranmer vinden we in: Harm Veldman: Wie is wie in de Reformatie, 80 reformatoren (m/v), Kampen, 2016 en in Europa reformata, European Reformation Cities and their Reformers, edited by Michael Welker, Michael Beintker and Albert de Lange, Leipzig, 2016. Van dit tweede boek bestaat ook een Duitse versie.

• In het grote overzichtswerk Diarmaid MacCulloch: Reformatie, Het Europese Huis gedeeld 1490-1700, Utrecht, 2015 komt de Engelse reformatiegeschiedenis uitvoerig aan de orde.

• De Engelse Wikipedia geeft in negen pagina’s een gedegen inzicht in en een goed overzicht van het privéleven en de historische betekenis van Thomas Cranmer


Opdrachten

• De ondertitel van dit stuk over Thomas Cranmer spreekt over een ‘invloedrijke en omstreden hervormer’. Geef in een essay aan hoe hij zoveel invloed heeft kunnen uitoefenen en waarom hij desondanks omstreden is gebleven.

• Ontwerp een ‘Wie is Wie’ met betrekking tot Thomas Cranmer. Maak een lijst van zes personen die in hun leven met Thomas Cranmer te maken hebben gekregen. Geef een schets van deze personen, van hun functies en hun betekenis en leg daarbij het accent op hun relatie met Cranmer. Zoek van deze personen ook een of meer portretten. Maak van het geheel een digitaal portret ‘Cranmer en zijn relaties’.

Graf van Catharina van Aragon, de eerste echtgenote van Hendrik VIII. Omdat zij geen troonopvolger kon schenken, werd zij door de koning afgedankt. Bij het graf in de kathedraal in Peterborough herinnert dit eenvoudige monument aan haar.

Wikimedia Commons

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking