Dorothee Sölle

Een omstreden profetes

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Elseviers wereldgeschiedenis, geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen. Deel 3: de moderne tijd. Amsterdam/Brussel, 1970.

• Dorothee Sölle en Fulbert Steffensky, Politiek avondgebed. Baarn, 1969.

• Dorothee Sölle, Tegenwind. Herinneringen. Baarn, 1995. (autobiografie)

• Monique Wolf, Een profetische vrouw. Dorothee Sölle (1929-2003). In: Streven, 2004.

• Renate Wind, Dorothee Sölle, Rebellin und Mystikerin. Die Biografie. Freiburg, 2008.

Opdrachten

• De psalmen waren voor Dorothee Sölle een soort noodzakelijk voedsel. Ze raadde iedereen aan ze dagelijks te lezen en te herlezen, en de verzen waaraan je kracht ontleent steeds te herhalen. Voor veel christenen zijn de psalmen erg belangrijk, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit het feit dat velen een “lievelingspsalm” hebben.

Probeer door het lezen van (onberijmde) psalmen zelf ook zo’n “eigen” psalm op het spoor te komen. Ga na wat je er persoonlijk in raakt en waarbij je er kracht uit kunt putten. Bespreek met een goede vriend(in) je persoonlijke voorkeurspsalm.

• Van 1968 tot 1972 organiseert Dorothee Sölle in Keulen de Politieke Nachtgebeden, waardoor ze ook in Nederland bekendheid kreeg. Ze heeft daarover ook gepubliceerd.

Probeer te achterhalen wat de inhoud was van die bijeenkomsten, wat er zo politiek aan was en welk effect ze hadden.

Maak van je bevindingen een presentatie.

• In 1965 publiceerde Dorothee Sölle haar eerste theologische boek: Plaatsbekleding. In de traditionele opvatting binnen het christendom is Jezus voor de gelovigen gestorven om hen zo weer met God in contact te brengen. Dat wordt de plaatsbekleding genoemd: christenen mogen leven omdat Jezus in hun plaats is gestorven. Probeer na te gaan welke andere visie Sölle hierop heeft en waarom die zo belangrijk is voor haar. Ga ook na waarom haar visie botst met de meer traditionele. Vraag eventueel je docent godsdienst om hulp en zoek naar een mogelijkheid de uitkomsten van je onderzoekje te presenteren aan je medeleerlingen.

Omslag van het boek over Dorothee Sölle door Renate Wind (in het Duits).

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking