Jan Pietersz. Sweelinck

Een Nederlandse componist van Europese betekenis

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In hun boek Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (de eerste druk verscheen in 1938) beschrijven Jan & Annie Romein in het hoofdstuk Jan Pietersz. Sweelinck, 1562-1621. Amsterdams organist en Europees muziekmeester (p. 211-230) de beroemdste Nederlandse componist in de context van zijn tijd.

  • Leendert Havelaar, Jan Pieterszoon Sweelinck : Deventer 1562-Amsterdam 1621 : "de phoenix der musycke" Inleiding tot leven en werk van de Nederlandse componist (1562-1621), Epe 2000.

  • In Wikipedia is veel informatie over persoon en werk van Jan Pietersz. Sweelinck te vinden.

  • Op de website van de AVRO staat een beknopte biografie van Sweelinck. Er kan daar een orgelwerk ten gehore worden gebracht dat wordt uitgevoerd op het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam.

  • De website van Radio 4 geeft veel informatie over Sweelinck. Al zijn composities staan er in een overzicht bij elkaar. Er zijn ook geluidsfragmenten van verschillende werken opgenomen.

Opdrachten

  • In heel wat steden en dorpen kent men straten of wegen die naar Sweelinck zijn vernoemd. Ook zijn er op enkele plaatsen Sweelinckmonumenten te vinden. Ga eens onderzoeken of er in jouw omgeving plaatsen zijn, die op een of andere manier met de naam Sweelinck verbonden zijn. In welke plaatsen vind je een Sweelinckmonument? Geef hiervan een beschrijving en licht het een en ander met beeldmateriaal toe.

  • De Groningse fijnschilder Henk Helmantel heeft onlangs een portret van Sweelinck gemaakt. Dit portret is gebaseerd op een bestaand portret van de componist, maar is door de schilder verder op zijn eigen wijze geïnterpreteerd. Bekijk het schilderij en luister naar een radio-uitzending over dit onderwerp, waarin de schilder zelf aan het woord komt. Probeer uit te zoeken waarom Helmantel zo gefascineerd in de persoon Sweelinck is geraakt.

Op het Sweelinckplein in Den Haag bevindt zich dit monument, ontworpen door Dirk Bun.

Wikimedia Commons

Het Sweelinck Monument is een project van het Gesualdo Consort, dirigent: Harry van der Kamp. Het monument bestaat uit het complete werk van Sweelinck en bevat verschillende boeken en bundels met cd's. Meer informatie.

Portret van Jan Pietersz. Sweelinck door Henk Helmantel, vervaardigd ter gelegenheid van het Sweelinckjaar (2012).

Jan Pietersz. Sweelinck - 6 Variations op 'Mein junges Leben hat ein End' door organist James David Christie

Tips voor verdieping en verwerking