Henri Nouwen

Een rusteloos zoeker naar God en zichzelf

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De eerste biografie over Henri Nouwen is geschreven door de protestantse theoloog Jurjen Beumer, Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen. Tielt,1996. Beumer was bevriend met Nouwen en schrijft zijn boek vanuit spititueel-theologisch perspectief.

  • Vanuit een spiritueel-psychologische invalshoek geschreven is een latere biografie, nl. die van Michael O’Laughlin, Gods beminde. Een spirituele biografie van Henri Nouwen. Kampen, 2006.

  • Wie kennis wil maken met het werk van Nouwen doet een goede keus met het boekje dat Hillary Clinton noemt als boek dat haar leven het meest beïnvloedde. Ze raadt het aan ieder aan die een moeilijke periode doormaakt: Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’. Tielt, 1992.

Opdrachten

  • Najaar 1983 wordt Henri Nouwen geraakt door een reproductie van Rembrandts De terugkeer van de verloren zoon, waarvan het origineel zich in de Hermitage te Sint-Petersburg bevindt. In 1986 krijgt hij de gelegenheid dit doek een aantal malen langdurig en intensief te bekijken. Zijn eigen reproductie ervan hangt hij in zijn werkruimte in Daybreak, waar hij pastor is geworden van gehandicapten. Het kunstwerk begeleidt hem gedurende de jaren van zijn werkzaamheden daar en leidt tot een van Nouwens bekendste publicaties.

Heb jij ook een kunstwerk (beeld, schilderij, boek, film, toneelstuk etc.) dat je is bijgebleven en waar je inspiratie uit haalt ? Maak voor je klasgenoten een presentatie waarin je het kunstwerk introduceert en duidelijk maakt wat jij ermee hebt en hoe het je inspireert.

  • Henri Nouwen heeft zijn uiteindelijke bestemming gevonden in Daybreak, een Canadese leefgemeenschap vanuit het gedachtegoed van de l’Arche-beweging, gesticht door Jean Vanier en père Thomas (1964). Wereldwijd zijn er ruim 100 van dergelijke gemeenschappen, waaronder één in Gouda.

Oriënteer je op deze organisatie (Wikipedia) en maak er een presentatie over.

Naar aanleiding van een recent boek van Hilary Clinton, waarin zij spreekt over Henri Nouwen, besteedt DWDD op 17 september 2017 hier aandacht aan. Laurent Nouwen vertelt over leven en werk van zijn broer. Kijk via onderstaande link het hele fragment terug: https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl


Al een aantal jaren daarvoor verscheen een interview met de jongere broer van Henri Nouwen (2005).

In de voetsporen van broer Henri

Laurent Nouwen: Godsdienstigheid moet geen lifestyle worden

Te lezen via deze link naar Digibron.

Tips voor verdieping en verwerking