Corrie van Asch van Wijck

Gelovig voorvechtster van de zelfstandige vrouw

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Vrouwen in de 20ste eeuw. Samengesteld door Els Kloek. Nijmegen, 2018

  • T. Hammer-Stroeve, Asch van Wijk, jkvr. Cornelia Maria van (1890-1971). In: Biografisch woordenboek van Nederland.

  • Geschiedenis van het christendom in Nederland, een uitgave van het Catharijneconvent i.s.m. uitgeverij Waanders in Zwolle (2010), geeft een goed overzicht van deze periode in het hoofdstuk De kleine luyden, geschreven door G. Schutte.

Opdrachten

  • De YWCA bestaat nog steeds. In meer dan 120 landen zijn er 25 miljoen vrouwen bij aangesloten. Ook Nederland heeft een afdeling. Ga naar www.ywca.nl en oriënteer je op de huidige activiteiten van deze organisatie. Maak vervolgens voor je klasgenoten een presentatie waarin je een beeld schetst van de organisatie en ook aangeeft wat jonge meiden er in onze tijd aan kunnen hebben.

  • Hoewel in veel kerken de normaalste zaak van de wereld, is het in orthodox gereformeerde kerken en organisaties nog steeds voor vrouwen slechts beperkt mogelijk hun talenten in te zetten. Dat leidt tot verschillende reacties: enerzijds worden dergelijke kerken en organisaties (denk bijvoorbeeld aan de Staatkundig Gereformeerde Partij) als achterlijk bestempeld en niet (meer) serieus genomen, anderzijds zijn er meisjes en vrouwen actief om binnen zulke organisaties ruimte voor vrouwen te vergroten. Organiseer in je klas een opiniërende discussie over dit onderwerp en betrek daarbij de activiteiten van Corrie van Asch van Wijk.

Corrie van Asch van Wijck op latere leeftijd

Tips voor verdieping en verwerking