Bernardus van Clairvaux

Een gedreven middeleeuwse abt

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Adriaan H. Bredero: Bernardus van Clairvaux, tussen cultus en historie, Kampen, 1993.

  • Georges Duby: Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst, Amsterdam, 1989.

  • Jean-François Leroux-Dhuys en Henri Gaud: Cisterciënzer abdijen, geschiedenis en architectuur, Keulen, 1999.

  • Friederike Nüssel: Bernardus van Clairvaux (1090-1153), in Friedrich Wilhelm Graf (redactie): 2000 Jaar Theologie, leven en werk van de grote christelijke denkers, Amsterdam, 2008.

  • Op internet zijn veel ingangen te vinden voor extra informatie. Zie daarvoor (via Wikipedia) bijvoorbeeld: Bernardus van Clairvaux, Orde van Cluny, Cisterciënzers, Tweede Kruistocht.

  • Op www.lucepedia.nl van Tilburg University is een digitale theologische encyclopedie opgenomen, waarin een goed toegankelijk biografisch artikel over Bernardus van Clairvaux is opgenomen.

Opdrachten

  • Schrijf een essay over de relatie tussen de Orde van Cluny en de Cisterciënzer Orde en leg daarbij het accent op het functioneren van de abten.

  • Kies uit drie verschillende Europese landen een nu nog bestaande cisterciënzer abdij. Maak aan de hand van afbeeldingen een presentatie waarin je hun ontstaan, bouwgeschiedenis, het leven door de eeuwen heen en de huidige situatie van die drie kloosters toelicht.

  • Maarten Luther was een monnik uit de augustijner kloosterorde en geen cisterciënzer en leefde 400 jaar later dan Bernardus van Clairvaux. Toch had hij veel waardering voor de idealen en de activiteiten van Bernardus. Geef in een korte analyse een overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen deze twee grote mannen in de kerkgeschiedenis.

De Hervormde kerk in Aduard (provincie Groningen). Het gebouw is oorspronkelijk de ziekenzaal van het cisterciënzersklooster dat hier in 1192 is gesticht.In 1575 is het klooster grotendeels verwoest; alleen de ziekenzaal, later in gebruik als kerk, bleef dit lot bespaard.

Wikimedia Commons

Kunst en letteren door de geestelijke orden bevorderd. De Cisterciënzers in de abdij Aduard omstreeks 1200. Tegeltableau in het Rijksmuseum te Amsterdam. De cisterciënzermonniken hier houden zich bezig met kunst en letteren. Het geeft aan hoe het klooster een belangrijk cultuurcentrum was. De monniken hebben in de omgeving ook heel wat woeste gronden ontgonnen en de afwatering ter hand genomen.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking