Bernardus van Clairvaux

Een gedreven middeleeuwse abt

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

De Hervormde kerk in Aduard (provincie Groningen). Het gebouw is oorspronkelijk de ziekenzaal van het cisterciënzerklooster dat hier in 1192 is gesticht.In 1575 is het klooster grotendeels verwoest; alleen de ziekenzaal, later in gebruik als kerk, bleef dit lot bespaard.

Wikimedia Commons

Kunst en letteren door de geestelijke orden bevorderd. De Cisterciënzers in de abdij Aduard omstreeks 1200. Tegeltableau in het Rijksmuseum te Amsterdam. De cisterciënzermonniken hier houden zich bezig met kunst en letteren. Het geeft aan hoe het klooster een belangrijk cultuurcentrum was. De monniken hebben in de omgeving ook heel wat woeste gronden ontgonnen en de afwatering ter hand genomen.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking