Michelangelo Buonarotti

Een schepper in steen, verf en bouwmateriaal

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

 • Antonio Forcellino, Michelangelo - Een rusteloos leven (vert. Els Naaijkens) 2007. Het levensverhaal geschreven in romanvorm. Zie toelichting.

 • Robert Coughlan, De wereld van Michelangelo. 1475-1564. Time-Life Bibliotheek der Kunsten. Een biografie ,verschenen in de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw, en bevat veel beeldmateriaal.

 • Gilles Néret, Michelangelo. 1475-1564. Vertaalde biografie uit 2005 met veel afbeeldingen van na de restauratie (handzaam formaat).

 • Statenvertaling on line – bijbel en kunst. Een beknopte biografie met links naar diverse topwerken met afbeeldingen (nadruk op bijbelse taferelen.

 • Kunstbus: een website met een tekst, waarin veel verwijzingen zijn opgenomen.

 • Kunst en cultuur. InfoNu.nl. Een beknopte biografie met onderaan verwijzingen naar verwante artikelen.

 • Vaticaans Museum: via deze (Engelstalige) link kan de Sixtijnse kapel online bekeken worden.

Opdrachten

 • Stel, je gaat met je school binnenkort op excursie naar Rome. Verschillende leerlingen leiden dan hun klasgenoten rond in de Eeuwige Stad. Aan jou wordt gevraagd om een rondleiding in de Sixtijnse Kapel te geven met bijzondere aandacht voor de werken van Michelangelo. Maak voor deze opdracht gebruik van gegevens in bijv. Statenvertaling on line – bijbel en kunst en het Vaticaans Museum.

 • Michelangelo kreeg zijn opleiding tot kunstenaar in de bakermat van de Renaissance: de stad Florence. Welke godsdienstige werken van hem zijn daar – naast David – te bewonderen? Raadpleeg daarvoor kunstboeken en informatieve sites.

 • Michelangelo heeft grote bewondering gewekt bij schilders uit zijn eigen tijd en ook daarna. Ook vanuit de Nederlanden trokken schilders naar Rome om daar zijn werk te kunnen bestuderen. Probeer aan de hand van kunstboeken en sites na te gaan welke schilders dat waren en hoe je de invloed van Michelangelo in hun werken kunt zien.

 • In de stad Brugge is men wat trots dat daar een beeldhouwwerk van Michelangelo te vinden is. Welk kunstwerk wordt hier bedoeld? Wat maakt dit werk zo bijzonder?

Paus Julius II gaf de schilder Rafaël (1483-1521) de opdracht om de Stanza della Segnatura in de privévertrekken van het pauselijk paleis opnieuw te decoreren. Een van de grote fresco's werd De Atheense School. Michelangelo gebruikte hij als model voor de geleerde Heraclitus.

Wikimedia Commons

Michelangelo is ook dichter geweest. De Britse twintigste-eeuwse componist Benjamin Britten heeft op zeven sonnetten onder de naam 'Seven Sonnets of Michelangelo' melodieën gecomponeerd (1940). Hij schreef deze liederencyclus voor zijn levensgezel, de tenor Peter Pears. In de opname (ongeveer 15 minuten) horen we de zanger, begeleid door de componist op piano.

Tips voor verdieping en verwerking