Philippus Melanchthon

Een bruggenbouwer met hart voor het onderwijs

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Het meest actuele standaardwerk over Melanchthon in het Nederlands is Philippus Melanchthon, bruggenbouwer, ed. Frank v.d. Pol. Kampen, 2011.

  • Daarnaast is uiteraard op internet (Wikipedia) het een en ander over Melanchthon te vinden, waarbij de Duits- en Engelstalige versies kwalitatief betere informatie bieden.

  • Zie ook Reformatie en Onderwijs Nu - Over één geloof en 500 jaar verdeeldheid: Wittenberg

Opdrachten

  • Zoek op de website van dagblad Trouw het artikel Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae (Ton Crijnen, 15 februari 1997). Selecteer daaruit de gegevens die nodig zijn om duidelijk te maken dat Philipp Melanchthon van essentieel belang is geweest voor het onderwijs, voor de kerkhervorming en voor de verbreiding van het humanisme in heel West-Europa. Maak vervolgens in overleg met een van je docenten een presentatie over Melanchthon.

Dit monument met standbeeld van Melanchthon bevindt zich op de Marktplatz in Wittenberg.

Melanchthon, met Luther op de achtergrond, in het Melanchthonhuis Museum in Wittenberg.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking