Guillaume Groen van Prinsterer

De eerste antirevolutionaire politicus

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • E.H.Kossmann geeft in De lage landen 1718-1980 (ISBN 90 10 06038 1) veel achtergrondinformatie bij de staatkundige ontwikkelingen aan het begin van de negentiende eeuw, vooral in de hoofdstukken 3 en 4.

  • Op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is uitgebreide informatie over Groen van Prinsterer te vinden.

Opdrachten

  • Ga na hoe en waarom het standpunt van Groen van Prinsterer over het christelijk onderwijs veranderde van algemeen christelijk onderwijs op openbare scholen tot bijzonder onderwijs aan christelijke scholen. Presenteer je bevindingen in de vorm van een werkstuk.

  • Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie is naar Groen van Prinsterer vernoemd. Waarom ? Ga bij de andere Nederlandse politieke partijen na of ze een wetenschappelijk instituut hebben, of dat naar iemand is vernoemd, en waarom juist naar die persoon. Zoek naar het verband tussen die personen en die partijen.

  • Groen van Prinsterer kan de eerste anti-revolutionaire politicus worden genoemd. Behalve de ARP (inmiddels opgegaan in het CDA) zijn er meer christelijke partijen en organisaties die zich baseren op de gedachten van Groen. Zoek daar een aantal verschillende voorbeelden van en geef het verband met Groen aan.

Tal van protestantse scholen zijn naar Groen van Prinsterer genoemd, Hier het naar hem genoemde lyceum in Vlaardingen.

Een van de zalen in het Tweede-Kamergebouw in Den Haag, waar dikwijls vergaderingen van Kamercommissies plaatsvinden, is de Groen van Prinstererzaal.

Tips voor verdieping en verwerking