Benedictus van Nursia

De vader van het westerse kloosterleven

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Het belangrijkste boek over Benedictus is van de hand van Gregorius de Grote: Dialogen, het leven van Benedictus en ander heiligen, voorzien van uitvoerige toelichtingen en uitgegeven bij Uitgeverij Sun, Nijmegen, 2001.

• Over de Regel van Benedictus en de betekenis ervan voor de monniken en andere geïnteresseerden kun je lezen in het zeer toegankelijk geschreven boekje van Wil Derkse: Een leefregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven, uitgave Lannoo, Tielt, 2003.

• Via internet (Google) is veel informatie te vinden over de persoon Benedictus van Nursia, over de benedictijner kloosterorde en over de regel van Benedictus of de benedictijnse spiritualiteit. De biografische gegevens baseren zich allemaal op de gegevens van Gregorius de Grote.


Opdrachten

• Houd een spreekbeurt over de persoon Benedictus van Nursia. Gebruik hierbij de informatie die paus Gregorius de Grote in zijn boek Dialogen levert en gebruik de volgorde van de fresco’s over het leven van Benedictus vervaardigd door Spinello Aretino (ca. 1350-1410) in de sacristie van de San Miniato al Monte in Florence. Het is aan te bevelen die fresco’s tijdens je spreekbeurt te projecteren.

• Doe een onderzoek naar de betekenis van de Orde der Benedictijnen in de geschiedenis van West-Europa. Let hierbij op de vertakkingen van de orde, laat zien hoe de monniken zowel grote economische, als religieus-culturele invloed hebben gekregen. Geef ook aan wat de huidige situatie is van de benedictijnen in de westerse wereld. Presenteer het geheel in de vorm van een profielwerkstuk of een zelfstandig onderzoek voor het vak geschiedenis of het vak levensbeschouwing.

In dit boek 'Rust en regelmaat', samengesteld door Anselm Grün en Petra Altmann, wordt het leven van monniken in een Benedictijner klooster beschreven. 'Wat je kunt leren van het leven in een klooster' luidt de ondertitel.

Een van de fresco's over het leven van Benedictus door Spinello Aretino in de sacristie van de San Miniato al Monte in Florence.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking