John Wyclif

De morgenster van de Reformatie

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Via internet is veel Engelstalig materiaal over Wyclif te vinden, bijvoorbeeld door gebruikmaking van de Engelse Wikipedia en de Catholic Encylopedia. Ook het opstel uit 1933 van R.M. Wilson met als titel John Wycliffe’s Work and Worth is nog steeds informatief.

  • Als achtergrondmateriaal zijn goed bruikbaar: Adriaan H. Bredero: De ontkerstening der middeleeuwen, een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen christendom (Baarn,2000), Diarmaid MacCulloch: Reformatie, het Europese huis gedeeld 1490-1700 (Utrecht, 2005) en Pierre Chaunu, S. Groenveld en S.B.J. Zilverberg (red.): De Reformatie, de 16de-eeuwse revolutie in de kerk (Abcoude,1990).

Opdrachten

  • De Lollarden, de volgelingen van John Wyclif, hebben een grote maatschappelijke betekenis gehad in de Engelse middeleeuwse geschiedenis. Onderzoek die betekenis en schrijf er een essay over.

  • John Wyclif, Jan Hus en Maarten Luther hebben veel overeenkomstige denkbeelden over de christelijke leer en de kerk ontwikkeld. Beschrijf in een (profiel)werkstuk die overeenkomsten, maakt duidelijk hoe ze elkaar beïnvloed hebben en schets hoe door de tijdsomstandigheden de invloed van hun optreden verschillend heeft uitgewerkt. Maak van je bevindingen ook een presentatie.

John Wyclif leest de bijbel. Een van de beelden rond het Luthermonument in Worms (Duitsland).

Immanuel Giel - Wikimedia Commons

De ontwikkeling van de Reformatie: John Wyclif, Jan Hus en Maarten Luther, een afbeelding in een 16e eeuws gezangboek uit Praag.

Op het monument voor Giordano Bruno op de Campo di Fiori in Rome bevindt zich dit medaillon met een beeltenis van John Wyclif.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking