Gezina van der Molen

Een overtuigd calviniste in een bewogen eeuw

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In 2006 verscheen van de hand van Gert van Klinken Strijdbaar en omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen. ISBN 978-90-850635-0-6. Niet alleen wordt in dit boek haar leven beschreven, maar ook wordt de tijd waarin ze leefde behandeld.

  • In de bundel Vrouwen in de 20ste eeuw, samengesteld door Els Kloek (Nijmegen,2018) wordt onder nummer 366 Gezina van der Molen besproken.

  • Op internet is veel informatie te vinden, ook over de discussies rond Van der Molens werkzaamheden als voorzitter van de OBK. Zie hiervoor ook bij Wikipedia onder Adoptie in Nederland.

Opdrachten

  • Een principiële houding t.a.v. de dagelijkse werkelijkheid kan zowel een zegen als een vloek zijn. Illustreer deze stelling aan de hand van het leven en werk van Gezina van der Molen. Wat heb je eraan voor je eigen levenshouding ?

  • Een uitspraak van de katholieke cabaretier Fons Jansen (1925-1991) luidt dat gereformeerden iets wel mogen, maar dan vijftig jaar later…… Ook in het leven van Gezina van der Molen valt deze uitspraak te verifiëren. Geef er voorbeelden van op vier verschillende terreinen van het leven.

  • Vanuit de praktijk van het illegaal onderbrengen van Joodse kinderen bij Nederlandse adoptieouders en het na-oorlogse werk binnen de OPK heeft Gezina van der Molen (ook onbewust) de basis gelegd voor wettelijke regels voor adoptie. Lees het artikel Adoptie in Nederland op Wikipedia. Ga na hoe de wetgeving rond binnenlandse adoptie zich in Nederland heeft ontwikkeld. Vorm je vervolgens een eigen oordeel over handelswijze van Van der Molen t.a.v. de adoptie van Joodse kinderen na de oorlog.

Dit artikel, geschreven door Gert van Klinken, is te downloaden.

Tips voor verdieping en verwerking