Florence Nightingale

Een gedreven pionierster in de verpleging

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op internet is veel informatie te vinden over het leven van Florence Nightingale. Vooral de Engelstalige Wikipedia is zeer uitvoerig.

  • Een actuele diepgravende studie over het leven van Florence Nightingale is geschreven door Mark Bostridge. In zijn Florence Nightingale, The Making of an Icon (New York, 2008) is ook veel fotomateriaal opgenomen.

  • Jean-Jacques Suurmond, voormalig geestelijk verzorger, predikant en columnist, gaat in De spiritualiteit van Florence Nightingale (Zoetermeer, 2010) vooral in op haar gedachtegoed. Hij beschrijft haar religieuze drijfveren en maakt duidelijk dat het optreden van haar sterk religieus gemotiveerd is. In het boekje is ook een uitvoerige levensbeschrijving opgenomen.

Opdrachten

  • Geef een presentatie over het leven van Florence Nightingale. Neem daarbij als leidraad de plaatsen waar ze heeft gewoond, die ze heeft bezocht en waar ze heeft gewerkt. Orden het geheel zo dat er een goede en duidelijke historische volgorde ontstaat.

  • Maak een werkstuk over de religieuze opvattingen van Florence Nightingale. Maak hierin duidelijk dat veel van haar visies nu nog actualiteitswaarde hebben.

  • Het Expertisecentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging in Nederland, gevestigd in Zetten, heeft de naam Florence Nightingale Instituut gekregen (www.fni.nl). Zo is er veel meer in de wereld dat aan haar herinnert: ze is te vinden in musea, parken en kerken; er zijn plaquettes voor haar onthuld; onderzoeksinstituten zijn naar haar vernoemd en op specifieke data wordt ze herinnerd. Maak een beargumenteerde, persoonlijke keuze uit al die wijzen waarop de naam Florence Nightingale voortleeft en beschrijf de oorsprong en betekenis daarvan. Probeer dat geheel zo goed mogelijk te voorzien van illustraties.

Een van de toestellen van de KLM (type MD-11) kreeg de naam Florence Nightingale. Het toestel is sinds januari 2015 niet meer in gebruik.

Tips voor verdieping en verwerking