Johannes Calvijn

Een strenge hervormer met blijvende invloed

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In 2009 is er in de Grote Kerk te Dordrecht een tentoonstelling gehouden onder de titel “Calvijn en wij”. In het Calvijnjaar 2009 verscheen ook een boek, nl. K. Apperloo-Boersma & H.J. Selderhuis (red.), Calvijn en de Nederlanden. Apeldoorn, 2009. Dit boekwerk is een goede introductie voor wie meer wil weten over Calvijn en zijn invloed op de Nederlandse (religieuze) cultuur.

  • De website www.calvijn.org biedt naast een biografie van Calvijn een overzicht van boeken van en over hem, alsmede een groot aantal artikelen.

Opdrachten

  • Bereid een spreekbeurt/presentatie voor over leven en werk van Johannes Calvijn. Ga ook na welke ideeën van Calvijn nu nog terug te vinden zijn bij een of meer kerkgenootschappen in je woonplaats.

  • Een lutherse kerk ziet er van binnen anders uit dan een gereformeerde.Vergelijk het interieur van de plaatselijke lutherse kerk met dat van de gereformeerde en probeer uit te zoeken wat de verschillen te maken hebben met de ideeën van Calvijn.

  • “Calvijn en de Nederlanden” (ISBN 978-90-79771-03-5) verscheen in 2009 ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de reformator. Leen het boek uit de bibliotheek (misschien kun je er ook aankomen via een kennis of familielid) en bestudeer het algemene deel (blz. 10 – 107).

Kies vervolgens een van de 9 thematische hoofdstukken (blz. 150 – 281) als onderwerp voor een werkstuk over Calvijn.

  • Bereid een spreekbeurt/presentatie voor over leven en werk van Johannes Calvijn. Probeer daarin ook te verklaren waarom het gedachtegoed van Calvijn zo’n grote invloed heeft (gehad) op (de kerkelijke situatie in) Nederland tot op de dag van vandaag.

Omslag van het boek 'Calvijn en de Nederlanden' dat in het jubileumjaar 2009 is verschenen.

Reformatie en Onderwijs Nu, website in 2017 gelanceerd door de AOb-afdelingen CVHO en St. Bonaventura.

DVD met een gedramatiseerde documentaire over het leven van Calvijn.

Tips voor verdieping en verwerking