A.S. (Syb) Talma

Een sociaal bewogen predikant en politicus

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

In de Zomerzegels in het jaar 1936 werd een portret van A.S. Talma opgenomen.

Wikimedia Commons

 Omslagen van twee biografieën over A.S. Talma die de afgelopen jaren zijn verschenen.

Psalm 84

Vers 2

Zelfs vindt de mus een huis, o Heer,

De zwaluw legt haar jongskens neer

In 't kunstig nest bij Uw altaren,

Bij U, mijn Koning en mijn God,

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;

Geduchte Heer der legerscharen,

Welzalig hij, die bij U woont,

Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Tips voor verdieping en verwerking