Teresa van Ávila

De non die in kerk en klooster haar eigen weg gaat

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Een vrijwel compleet overzicht van de werken van Teresa van Ávila is te vinden bij uitgeverij Carmelitana van de orde der Karmelieten in België. Zie website.

  • Cathleen Medwick heeft in Teresa van Avila, Een spirituele biografie (Gent, Baarn, 2002) een diepgravend en toch goed leesbaar boek geschreven over Teresa’s ontwikkelingsgeschiedenis, waarbij de problemen rond de kloosterstichtingen veel aandacht krijgen.

Opdrachten

  • In de Cornaro-kapel van de Santa Maria della Vittoria in Rome staat het wereldberoemde beeld van de beeldhouwer Bernini De extase van de Heilige Theresia gemaakt in 1646. Teresa lijkt op een wolk te zweven. Door een onzichtbaar raam valt hemels licht op gouden stralen. Een glimlachende engel werpt een pijl met Gods genade. Zoek afbeeldingen van dit beeldhouwwerk op. Ga na wat Bernini heeft willen uitdrukken. Beoordeel de verschillende interpretaties van dit werk. Beargumenteer vervolgens in welke mate dit beeld een goede impressie geeft van het leven en de betekenis van Teresa van Ávila.

  • Teresa van Ávila en Johannes van het Kruis worden vaak in één adem genoemd. Vergelijk in een opstel deze twee heiligen wat betreft afstamming en opvoeding, godsdienstige overtuigingen en betekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de orde der karmelieten.

  • De Grote en Kleine Theresia behoren beide tot de belangrijkste heiligen in de katholieke kerk. Maak een werkstuk waarin je hen onderling vergelijkt en waarin ook duidelijk wordt hoe de één in Spanje en de ander in Frankrijk nu nog steeds gerekend wordt tot de beeldbepalende historische figuren.

Teresa van Avila, Een spirituele biografie, geschreven door Cathleen Medwick.

In de Cornaro-kapel van de Santa Maria della Vittoria in Rome staat het wereldberoemde beeld van de beeldhouwer Bernini: De extase van de Heilige Theresia, gemaakt in 1646. Let op wat de engel in zijn rechterhand heeft.

Detailopnamen van het beeld door Bernini.

Nada te turbe

Het meest bekende gedicht van Teresa van Avila is 'Nada te turbe'. Beluister de tekst op een eigentijdse melodie door de Spaanse zangeres Sayli Pérez.

Er bestaat van dit lied ook een Taizéversie (zie YouTube-opname hiernaast).

Nada te turbe, nada te espante,

quien a Dios tiene, nada le falta

Nada te turbe, nada te espante,

solo Dios basta

Vertaling:

Laat niets je verontrusten,

laat niets je beangstigen:

Wie God heeft ontbreekt niets.

God alleen is genoeg.

Tips voor verdieping en verwerking