Teresa van Avila

De non die in kerk en klooster haar eigen weg gaat

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Een vrijwel compleet overzicht van de werken van Teresa van Avila is te vinden bij uitgeverij Carmelitana van de orde der Karmelieten in België. Zie website.

  • Cathleen Medwick heeft in Teresa van Avila, Een spirituele biografie (Gent, Baarn, 2002) een diepgravend en toch goed leesbaar boek geschreven over Teresa’s ontwikkelingsgeschiedenis, waarbij de problemen rond de kloosterstichtingen veel aandacht krijgen.

Opdrachten

  • In de Cornaro-kapel van de Santa Maria della Vittoria in Rome staat het wereldberoemde beeld van de beeldhouwer Bernini De extase van de Heilige Theresia gemaakt in 1646. Theresia lijkt op een wolk te zweven. Door een onzichtbaar raam valt hemels licht op gouden stralen. Een glimlachende engel werpt een pijl met Gods genade. Zoek afbeeldingen van dit beeldhouwwerk op. Ga na wat Bernini heeft willen uitdrukken. Beoordeel de verschillende interpretaties van dit werk. Beargumenteer vervolgens in welke mate dit beeld een goede impressie geeft van het leven en de betekenis van Teresa van Avila.

  • Teresa van Avila en Johannes van het Kruis worden vaak in één adem genoemd. Vergelijk in een opstel deze twee heiligen wat betreft afstamming en opvoeding, godsdienstige overtuigingen en betekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de orde der karmelieten.

  • De Grote en Kleine Theresia behoren beide tot de belangrijkste heiligen in de katholieke kerk. Maak een werkstuk waarin je hen onderling vergelijkt en waarin ook duidelijk wordt hoe de één in Spanje en de ander in Frankrijk nu nog steeds gerekend wordt tot de beeldbepalende historische figuren.

Teresa van Avila, Een spirituele biografie, geschreven door Cathleen Medwick.

In de Cornaro-kapel van de Santa Maria della Vittoria in Rome staat het wereldberoemde beeld van de beeldhouwer Bernini De extase van de Heilige Theresia gemaakt in 1646.

Detailopname van het beeld door Bernini.

Nada te turbe

Het meest bekende gedicht van Teresa van Avila is 'Nada te turbe'. Beluister de tekst op een eigentijdse melodie door de Spaanse zangeres Sayli Pérez.

Er bestaat van dit lied ook een Taizéversie.

Nada te turbe, nada te espante,

quien a Dios tiene, nada le falta

Nada te turbe, nada te espante,

solo Dios basta

Vertaling:

Laat niets je verontrusten,

laat niets je beangstigen:

Wie God heeft ontbreekt niets.

God alleen is genoeg.

Santa Teresa de Avila y San. Juan de la Cruz 1986 (in het Nederlands: Johannes van het Kruis). Een keramisch werk van de Spaanse kunstenaar Pablo Rueda Lara (1945-1993), die vanaf 1969 in Nederland heeft gewoond. In zijn latere werk heeft hij veel symbolische figuren van de Spaanse staat en kerk afgebeeld. Pablo zei hierover: 'Ik ken de kerk van binnenuit. Ik heb er nostalgische herinneringen aan. Maar ik heb ook een appeltje met ze te schillen'.In zijn keramische werken beeldt Pablo dikwijls een geestelijk figuur uit met een witte non als tweede figuur naast zich. Hij ziet dat als symboliek: 'Ieder mens heeft een tweede schepsel dat bij hem hoort. Geen mens is gemaakt om alleen te zijn'.

Tips voor verdieping en verwerking