Jacobus Arminius

Een omstreden theoloog in de vroege Gereformeerde Kerk van de Nederlanden

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • A.Th. van Deursen: Bavianen en Slijkgeuzen, kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en Oldenbarnevelt. Franeker, 2010

  • A.Th. Van Deursen: Mensen van klein vermogen, het kopergeld van de Gouden Eeuw, Amsterdam. 1991

  • S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuweberg, M.E.H.N. Mout en W.M. Zappey: De Tachtigjarige Oorlog, Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1660), Zutphen, 2012

  • G.J. Hoenderdaal (red.): Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608, Lochem, 1960

  • Herman J. Selderhuis (red.): Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Utrecht, 2014

  • W. van ’t Spijker, C.C. de Bruin, H. Florijn, A. Moerkerken en H. Natzijl: De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, Houten, 1994

Opdrachten

  • De Arminianen (ook wel rekkelijken genoemd) en de Gomaristen (ook wel preciezen genoemd) hebben tijdens het Twaalfjarig Bestand de onderlinge relaties binnen de Gereformeerde Kerk van de Nederlanden bepaald. Ga na hoe het kerkelijk leven van dit kerkgenootschap er in die tijd uitzag. Schrijf hierover een bondig essay.

  • Maak een opzet voor een excursie (of een deel daarvan) naar locaties in Leiden en/of Den Haag waar de conflicten tussen Arminius en Gomarus aan de ene kant, en Oldenbarnevelt en Maurits aan de andere kant zich hebben afgespeeld (of die herinneren aan deze hoofdrolspelers). Zonder een bus te huren en op reis te gaan kun je ook in een PowerPointpresentatie binnen de klasmuren een virtuele reis maken.

  • De Synode van Dordrecht heeft nationaal en internationaal een grote betekenis gehad. Maak een ‘Wie is Wie’ van de aanwezigen op die conferentie en geef in een schets van het verloop en het vervolg goed weer wat die betekenis is geweest. Gebruik hierbij onder meer het laatste boek uit de lijst van bronnen.

Portret van Maurits (1567-1625), prins van Oranje

Wikimedia Commons / Rijksmuseum

"Hollantse Transformatie' (ca. 1618). De theologische strijd tussen de aanhangers van Arminius en Gomarus wordt weergegeven in deze weegschaal (links: boeken van Calvijn en een zwaard, rechts: een mantel, een kussen en een (wet?)-boek.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking